| Pekka Rautio

Karjalan teologisen seuran illat keväällä 2015

Karjalan teologinen seura järjestää seuraavat tapahtumat keväällä 2015:

Tiistaina 24.2. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 100. Tutkijatohtori Heta Hurskainen alustaa aiheesta Suomen luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvottelut. Sosiaalietiikan teologiaa 1970 – 2014. Suomen luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppineuvotteluja on kansainvälisesti pidetty menestyksellisinä. Yhdeksi syyksi on nähty neuvottelujen pitäytyminen teologiaan. Neuvottelut kuitenkin katkesivat loppukesästä 2014. Venäläiseltä puolelta esitettiin yhdeksi syyksi se, että neuvotteluista puuttui rohkeus puhua sosiaalieettisestä (antropologisesta) teemasta teologisesti. Luennossa luodaan katsaus neuvottelujen sosiaalieettiseen teemaan ja siihen, miten niiden päättyminen liittyi teologiseen pohdintaan.

Torstaina 19.3. klo 18.00 yleisöilta, Itä-Suomen yliopisto, Agora-rakennuksen sali AT 100. Valtiotieteen maisteri, projektipäällikkö Timo Stewart alustaa aiheesta Kristillisen sionismin synty. Laajamittainen kristillinen Israel-harrastus tai kristillinen sionismi on 1950-luvulta lähtien muodostanut omintakeisen ja varsin näkyvän osan suomalaista kirkollista kenttää. Näin on ollut etenkin herätyskristillisissä piireissä. Miksi monet suomalaiset kristityt ovat olleet niin kiinnostuneita Israelin valtiosta ja kokeneet sen itselleen läheiseksi asiaksi? Ilmiötä voi lähestyä esimerkiksi aatehistorian kautta tarkastelemalla varhaista kotimaista Lähi-idän matkakirjallisuutta, lähetystyöntekijöiden roolia ja hiljalleen yleistynyttä kristillistä profetiakirjallisuutta. Näin avautuu mielenkiintoisia näkökulmia siihen tapaan, jolla suomalaiset herätyskristityt ovat samaistaneet oman maansa ja Israelin kertomukset ja nähneet Israelin valtion jopa Raamatun luotettavuuden todisteeksi.

Tiistaina 14.4. klo 18.00 yleisöilta, Agora-rakennuksen sali AT 100. Piispa, teologian tohtori Matti Sihvonen alustaa aiheesta Ortodoksinen ja luterilainen kirkko Raja-Karjalassa vuosina 1917 – 1940. Raja-Karjala oli Moskovan ja Pariisin rauhassa Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan itäisin osa. Sen väestö oli pääosin ortodokseja, kun taas luterilaisia oli vajaa kolmannes. Teollistuminen muutti alueen yhteiskunnallisia oloja ja kirkollisia rakenteita. Tässä murroksessa syntyi myös jännitteitä, jotka joskus olivat vaikeita. Kuopion emerituspiispa Matti Sihvonen on tutkinut Raja-Karjalan kirkollista elämää erityisesti Suomen itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä. Joensuulainen kustantamo Ilias julkaisi vuonna 2014 hänen tutkimuksensa Rinnakkain rajalla.

Lisätietoja: Karjalan teologinen seura