| Tero Vistilä

Jampan seurakuntakodissa Järvenpäässä toimitaan aktiivisten seurakuntalaisten avulla

jsk5

Pitkä tie Jamppaan

jsk5Tarja SeppänenJärvenpään seurakunnan Jampan seurakuntakotia pappina vetävä Tarja Seppänen oli jo tehnyt pitkän uran ennen päätymistään seurakuntakodin papiksi, olihan hän toiminut jo läheisen koulun oppilaitospastorinakin. Seppänen valmistui teologiksi 1976 ja aloitti työuransa NNKY:ssä. Näistä tehtävistä hän siirtyi lähetys- ja pyhäkoulusihteeriksi Tuusulan seurakuntaan. Vuonna 1991 Seppänen nimitettiin papiksi ja 2001 kappalaiseksi. Vuonna 2012 hänet nimitettiin rovastiksi. Aikaisempina vastuualueina Seppäsellä on ollut seurakunnan perhetyö ja yhteiskuntavastuutyö, nykyisin lähetystyö lähetyspapin roolissa.

”Jampan seurakunta”

Jampan seurakuntakodilla tapahtuvaa toimintaa ei ole järjestetty omaksi kappeliseurakunnakseen. Kyse on niin sanotusta kevyemmästä mallista, jossa aluetyötä tehdään tiiminä. Siihen kuuluvat eri työalojen edustajat. Mukana ovat teologin lisäksi diakoni sekä perhetyön ja kasvatustyön asiantuntijat. Kerhotyö onkin olennainen osa seurakuntakodin toimintaa, vaikka yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia toimintaa on jouduttu keskittämään seurakuntakodille entisten kerhotilojen sijaan. Kevyt malli toimii hyvin monipuolisessa eri seurakunnan tehtäväalojen yhteistyössä, ja asioita hoidetaan seurakunnan hallinnon kautta.

jsk1

Perhe- ja lapsityötä sekä yhteistyötä koulujen kanssa on Jampan alueella ollut vuosikymmeniä. Vuonna 2000 saatiin perustettua seurakuntakoti, jossa oli monipuolista toimintaa ja jumalanpalvelukset kerran kuussa. Vuonna 2008 alkoi keskustelu Jampan aluetyön uudelleenorganisoimisesta. Kevyttä aluemallia on nyt aluetiimin toimesta toteutettu Jampassa syksystä 2010. Aluetiimiin kuuluvat pappi, diakoni, lastenohjaaja, nuorisotyönohjaaja ja vahtimestari, joka toimii myös emäntänä ja suntiona.

Kirkkoneuvoston nimeämä Jampan seurantaryhmä on arvioinut Jampan aluetyötä tavoitteiden ja toimintamittareiden pohjalta. Ryhmän viimeinen kokous katsoi aluetyön onnistuneen niin hyvin, että mallia voitaisiin toteuttaa soveltaen muillakin alueilla Järvenpäässä.

Paikallisten avulla ja toiveesta toimivien kerhojen, kuten naisten piirin ja monikulttuurisen ryhmän lisäksi Jampan tiloissa toimii diakonin vastaanotto ja AA-kerho. Merkittävä yhteinen kohtaamispaikka on myös perjantai-aamuisin pidettävä aamukahvitapaaminen, jossa voi tavata pappia ja diakonia sekä ennen kaikkea ystäviä ruoan ja juoman merkeissä. Tapahtuma on sosiaalisesti tärkeä monelle paikalliselle ihmiselle.

Koska koko ajatus Jampan aluetoiminnasta sai alkunsa seurakunnan yhteistyöstä kunnan viranomaisten kanssa, ovat eri sidosryhmät vahvasti läsnä Jampan toiminnassa. Muun muassa koulut ovat olleet aktiivisesti mukana, ja läheisellä nuorisotalolla on tiiviit yhteydet Jamppaan.

Mutta mitä tapahtuu, jos ihmisten sitoutuminen vapaaehtoistoimintaan vähenee, ja mistä löydetään uusia vastuunkantajia? Seurakuntakodilla on tärkeä merkitys toimia nimenomaan nimensä mukaisesti ”kotina” paikallisille. Kotiin on matala kynnys mennä ja tutustua muihin.

Diakoniaa

Jampassa diakoniatiimin edustajana toimiva Marja Noso kuvailee työotetta hyvin keskustelevaksi ja auttavaksi. Ihmisiä ei lokeroida heidän tarpeidensa tai käytöksensä mukaan. Diakoniassa ei teorioista huolimatta erotella eri asiakasryhmiä, vaan tarpeet vaihtelevat ihmisten elämäntilanteiden kautta. Perimmäinen syy tulla vastaanotolle onkin usein muu kuin se, mikä ensiksi tulee keskustelussa esille.

Paikalliset yhteydet kunnan sosiaalityöhön ovat myös kunnossa. Nykyinen ajanvarausjärjestelmä on tehnyt työskentelystä rauhallisempaa ja hallitumpaa jouhevasti, kun kaikille on oma aikansa. Samalla monialaisuus pääsee arvoonsa, kun ihmisten tarpeet seurakunnan toiminnan sisällä selviävät ja heitä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Nuorisotyö toimii yhteistyössä diakonian kanssa Jampassa.

Tällä hetkellä hyvä esimerkki edellä mainitusta monialaisen avun projektista seurakunnan ja muiden toimijoiden kesken on Tukipolkuja -hanke, jota vetää paikallinen Järvenpään yhdistysverkosto. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ja koordinoida sosiaalipalvelujen toimivuutta alueella. 

jsk3Diakoni Marja Noso työhuoneessaan Järvenpään seurakunnan pääpaikassa Kirkonmäellä.

jsk4Seurakuntakodin kovasti työllistetty suntio ja ”jokapaikanhöylä” Tarja Laakso sekä seurakuntakodin lastenohjaaja Anne Mäki suunnittelevat tulevaa toimintaa seurakuntakodilla. Taustalla seurakuntakodin alttari.

 

Kuvat: Tero Vistilä ja Helena Lindqvist (Tarja Seppänen)
Teksti: Tero Vistilä

* Kirjoitus on osa teologisen tiedekunnan soveltavien opintojen journalismi-kurssin opintoja