| Pekka Rautio

SKHS:n vuosikirja 2014 julkaistu: Uutta tutkimusta kristittyjen, juutalaisten ja muslimien yhteisestä historiasta (20.1.2015)

Vuosikirja 2014 Kansi Vedos 2411

Suomen kirkkohistoriallisen seuran (SKHS) 104. vuosikirja julkistettiin Helsingissä 19. tammikuuta 2015. Vuosikirjalla on nyt ensimmäistä kertaa erityisteema, ”Kristityt, juutalaiset ja muslimit”, joka läpäisee niin tutkimusartikkelit kuin monet katsaukset sekä kirja- ja kulttuuriarviot. Vuoden 2014 aikana kristittyjen, juutalaisten ja muslimien rinnakkainelo näytti monilla maailman kolkilla vaikealta. Siksikin on tärkeää tutkia kolmen uskonnon yhteisen historian kipupisteitä yhtä lailla kuin esimerkkejä rauhallisesta yhteiselämästä.

Vuosikirjan tutkimusartikkelit käsittelevät näiden kolmen uskonnon kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri vaiheissa. Dosentti André Swanström tarkastelee juutalaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan 1800-luvulla. Tuohon aikaan lainsäädäntö kielsi juutalaisia asettumasta pysyvästi Suomeen, mutta samalla valistuksen henki ja kiinnostus tieteisiin ja taiteisiin yhdistivät sivistyneistöä. Teologian maisteri Jakob Dahlbacka puolestaan selvittää kansakoulunopettaja, toimittaja ja valtiopäivämies Anders Svedbergin antikatolisia ajatuksia 1800-luvun Pohjanmaalla. Apulaisprofessori Raymond Lillevik kertoo kristinuskoon kääntyneen juutalaisen rabbin Rudolf Hermann Gurlandin vaiheista pappina ja lähetystyöntekijänä eri puolilla keisarillista Venäjää. Teologian maisteri Stefan Schröder esittelee juutalaisista luotuja mielikuvia keskiaikaisissa pyhiinvaelluskertomuksissa, ja dosentti Teuvo Laitila selvittää juutalaisten maailmanvalloitussuunnitelmista kertovan väärennetyn asiakirjakokoelman, Siionin viisaitten pöytäkirjojen, vaiheita ja vastaanottoa 1900-luvun Suomessa.

Katsauksissa ja arvioissa liikutaan niin ikään laajalla aikavälillä. Aikahaarukka alkaa kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin kohtaamisen alkuvaiheista, pian islaminuskon synnyn jälkeen. Siitä edetään ristiretkikauteen, ja katsausten puolella filosofian tohtori Sini Kangas esittelee ristiretkien historiografiaa ja uusia tutkimussuuntauksia.

Erityisen ajankohtaisina kirja-arvioina voidaan mainita dosentti Teuvo Laitilan arvio teoksesta Constructing the Image of Muhammad in Europe sekä Auli Vähäkankaan laatima arvio toissa vuonna julkaistusta imaamikoulutusselvityksestä. (ks. myös Helsingin Sanomat 22.1.2015: Teologinen tiedekunta voisi kouluttaa imaameja Helsingissä)

Teoksen julkistamisen yhteydessä juhlistettiin myös ajankohtaisia vuosipäiviä. Kahden SKHS:n kunniajäsenen ja aiemman esimiehen syntymästä on tammikuussa 2015 kulunut tasavuosikymmeniä. Professori Kyllikki Tiensuu täyttää 70 vuotta, ja professori Kauko Pirisen (1915–1999) syntymästä on kulunut sata vuotta. Osallistuessaan suomalais-venäläisiin, luterilais-ortodoksisiin oppikeskusteluihin professori Pirinen paneutui erityisesti rauhankysymykseen. Tähän teemaan liittyvät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia esimerkiksi niissä luterilaisen kirkon työryhmissä, jotka ovat käsitelleet kirkon suhteita juutalaisuuteen ja islamiin. Myös näiden työryhmien toimintaan kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä esitellään uudessa vuosikirjassa.

Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja / Finska kyrkohistoriska samfundets årsskrift 2014 (104). Kristityt, juutalaiset ja muslimit / Kristna, judar och muslimer. Toim. Jaakko Olavi Antila & Piia Latvala. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2014. 229 s.

Vuosikirja 2014 Kansi Vedos 2411

Vuosikirja sisältää seuraavat tutkimusartikkelit:

André Swanström
Upplysta präster och döpta judar – Judisk samhällsintegration i Finland i början av 1800-talet

Jakob Dahlbacka
Inklusion genom exklusion – Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande

Raymond Lillevik
Religious Clashes, Conversion and Family Relations in Imperial Russia: The Life of Rabbi and Pastor Rudolf Hermann Gurland

Stefan Schröder
Greedy Murderers of Christ – Images of the Jews in Late Medieval Pilgrimage Accounts

Teuvo Laitila
”Juutalaisbolsevikit” uskon ja isänmaan vihollisina – Siionin viisaitten pöytäkirjat ja niiden vastaanotto Suomessa

Ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä:

Sini Kangas
Ristiretkien historiografiaa ja uusia tutkimussuuntauksia

Tomi Karttunen
Ajankohtaisia tutkimusteemoja kristinuskon ja juutalaisuuden kohtaamisen näkökulmasta

Timo Vasko
Kirkko ja islam -työryhmä ajankohtaisten tutkimustehtävien ja uskontovuoropuheluiden toteuttajana vuodesta 1988

Ville Jalovaara
Maailmanlopun tutkijat koolla Oxfordissa heinäkuussa 2014

Mikko Ketola
Bishop and Religious Community: CIHEC:n vuosikokous Trogirissa 5.-7.6.2014

Näiden artikkelien lisäksi lukijoille on tarjolla kirja- ja kulttuuriarvosteluja.

 

ISBN 978-952-5031-82-9. ISSN 0356-0767. ISSN-L 0356-0767.

Hinta: 30 euroa. Myynti: Tiedekirja (Kirkkokatu 14, Helsinki; www.tiedekirja.fi).

Lisätietoja:

Jaakko Olavi Antila, jaakko.antila (at) elisanet.fi

Piia Latvala, piia.latvala (at) gmail.com