| Pekka Rautio

Raamattu ja kulttuuri – luentosarja 15.1.–23.4. klo 16–18 Helsingin yliopistolla

Torstaisin kello 16–18, Unioninkatu 38 – F205 (F205)
Käyntiosoite: Unioninkatu 38 F, 2. krs. Esteetön kulku: Unioninkatu 38 E1.

***

Kurssilla luetaan 6 Raamatun kirjaa kokonaisuutena. Esimerkkien avulla saadaan näkökulmia siihen, miten tekstejä on ymmärretty ja käytetty eri aikoina erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Kurssilla luetaan joka toiselle luennolle yksi ennalta valittu Raamatun kirja, vastataan siihen liittyviin kysymyksiin Moodlessa ja tehdään kysymyksiä, joita on herännyt tekstiä lukiessa.

Tunnilla tutustutaan tekstiin opettajan johdatuksella eksegeettisestä näkökulmasta (tekstin tausta ja syntyhistoria) ja keskustellaan ihmetyttävistä kohdista. Joka toisella tunnilla käsitellään edelliselle kerralle luetun Raamatun kirjan vaikutushistoriaa erityisesti kulttuurihistorian näkökulmasta. Kulttuurihistorian puolella käsitellään esimerkkitapauksia, joiden avulla opiskelija näkee, miten tekstejä on ymmärretty ja käytetty eri aikoina erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Painopiste on erityisesti taiteen (kuvataide, kirjallisuus, musiikki) aloilla.

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä raamatuntulkinnan osa-alueet ja analysoida niiden suhdetta toisiinsa. Osa-alueita ovat 1) lähdeteksti omassa kontekstissaan, 2) tulkitsija ja hänen elämänkontekstinsa sekä 3) tulkintatilanne. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä erilaisista raamatuntulkinnoista, eritellä miten ne eroavat toisistaan ja selittää, miksi ne eroavat toisistaan. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, että Raamatun tulkinta on aina sidottu siihen historialliseen kontekstiin, jossa tulkinta tapahtuu. Opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti totuttuja tulkintoja ja hän tunnistaa raamatuntulkinnan kulttuurisidonnaisia puolia. Opiskelija osaa suhteuttaa Raamatun tulkintoja sekä Raamatun ”alkuperäisiin” merkityksiin että tulkintojen syntykontekstiin.

* Luentosarjalle ovat myös alumnit sydämellisesti tervetulleita, mukaan voi tulla milloin vaan. Alla on nähtävillä luentosarjan ohjelma.

Lisätietoja antaa: tuula.tynja (at) helsinki.fi tai paivi.salmesvuori (at) helsinki.fi

Ohjelma

15.1. Johdanto kurssiin, suoritustavat; case Exodus (2. Moos. luvut 1–34), TM Tuula Tynjä

22.1. Sananlaskujen kirja, TM Jessi Orpana

29.1. Sananlaskut, TM Jessi Orpana

5.2. Psalmien kirja, sen synty ja luonne (luetaan valikoima psalmeja), dos. Marko Marttila

12.2. Paimenpsalmi (Ps 23) elokuvassa, dos. Marko Marttila

19.2. Viisauden kirja, dos. Anssi Voitila

26.2. Viisauden kirjan tulkintaa, dos. Anssi Voitila

12.3. Luukas 1–4 & apostolien teot, dos. Outi Lehtipuu

19.3. Luukas 1–4 & apostolien teot, dos. Outi Lehtipuu

9.4. Ilmestyskirja, dos. Wille Riekkinen

16.4. Ilmestyskirja elokuvassa, TM Nina Maskulin

23.4. Raamattu ja musiikki; yhteenveto kurssista, TM Hilkka-Liisa Vuori, TM Tuula Tynjä