| Pekka Rautio

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta mukaan akateemista oppimista ja kansalaistoimijuutta yhdistävään EU-hankkeeseen (13.1.2015)

30742153-everyone-matters

Helsingin yliopisto on mukana EU:n Erasmus+ ohjelman Europe Engage -projektihankkeessa, jossa kehitetään kansalaistoimintaan osallistumista palveluoppimisen kautta.

Palveluoppiminen tarkoittaa pedagogista lähestymistapaa, missä akateeminen oppiminen yhdistetään aktiiviseen kansalaistoimintaan eri yhteisöjen ja yliopistojen välisissä kumppanuuksissa.

Helsingin yliopistoa ohjelmassa edustavat kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi sekä tutkijatohtorit Henrietta Grönlund ja Jenni Spännäri teologisesta tiedekunnasta.

− Palveluoppimisen konseptissa opiskelijat oppivat kriittistä ajattelua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vastuullisuutta toimimalla kansalaisyhteisössä. Kyse on akateemisen tiedon ja käytännön kokemusten synergiasta, missä lisätään ymmärrystä yhtäältä tieteen sosiaalisesta kontekstista, toisaalta kansalaistoiminnan arvosta. Lisäksi kontaktit käytännön kansalaistoimintaan edistävät myös opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, tutkijat toteavat.

30742153-everyone-matters

Europe Engage -ohjelman tavoitteena on edistää palveluoppimista ja aktiivista kansalaistoimintaa ylemmissä korkeakouluissa, akateemisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Samalla pyritään myös vahvistamaan kansalaisyliopiston konseptia ja käsitettä:

− Helsingin yliopiston strategiaan on kirjattu missioksemme globaaleihin haasteisiin vastaaminen huippututkimuksen ja -opetuksen avulla. Europe Engage -hankkeessa kyse on tähän liittyvistä monitieteellisistä sosiaalisista innovaatioista, jotka jalkautetaan konkreettisesti käytäntöön eri yhteisökumppaneiden kanssa, Pessi ja Grönlund kertovat.

Laajempana tähtäimenä edellä mainittuun liittyen on sosiaalisesti kestävä kehitys Euroopassa sekä kansalaisten kasvattaminen vakaiden kansalaisyhteiskuntien jäseniksi.

− Euroopassa palveluoppimisen saralla on ollut eri maissa erilaisia kokeiluja, mutta ei yhteistä verkostoa, joka mahdollistaisi hyvien käytäntöjen ja tiedon jakamisen. Europe Engage -hankkeen muodostaman yliopistoverkoston myötä palveluoppimiskonseptin kehittäminen saavuttaa aivan uuden tason, Pessi ja Grönlund arvioivat.

Teologisen tiedekunnan kirkkososiologian ja käytännöllisen teologian oppiaineissa ohjelma konkretisoituu palveluoppimisen tutkimukseen ja opintokursseihin. Jälkimmäisen suhteen suunnitelmissa on kehittää yliopistokursseja, jotka sisältävät kansalaisosallistumista käytännössäkin. Tutkimuksen saralla keskiössä ovat puolestaan vapaaehtoistyö, kansalaisosallistuminen, yhteistoiminta ja altruismi. Näiden tarkastelemiseen hankerahoitusta on saatu muun muassa Suomen Akatemialta ja viimeksi Tekesiltä.

− Eikä unohtaa sovi hankkeen luomia upeita mahdollisuuksia yliopiston YVV- ja alumnitoiminnalle sekä elinikäisen oppimisen kehittämiselle, hankkeen tutkijat muistuttavat.

Europe Engage -projekti kestää vuoteen 2017 saakka ja siinä ovat mukana seuraavat eurooppalaiset yliopistot:

 • Autonomous University of Madrid, Spain
 • National University of Ireland, Galway, Ireland
 • University of Brighton, United Kingdom
 • University of Duisburg-Essen, Germany
 • Erasmus University, Netherlands
 • Instituto Superior de Psicología Aplicada, Portugal
 • University of Zagreb, Croatia
 • University of Bologna, Italy
 • Vytautas Magnus University, Lithuania
 • Ghent University, Belgium
 • University of Applied Science, Austria
 • University of Helsinki, Finland

Lisätietoja:

Kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi, teologinen tiedekunta, s-posti: anne.b.pessi at helsinki.fi

Kansainvälisten asiain suunnittelija Anne Hopia, teologinen tiedekunta, s-posti: anne.hopia at helsinki.fi

Teksti: Pekka Rautio, 12.1.2015
Kuva: 123rf.com