| Pekka Rautio

Emeritusprofessori Tuomo Mannermaa on kuollut (19.1.2015)

tm

tmHelsingin yliopiston teologisen tiedekunnan emeritusprofessori ja suomalaisen kristillisyyden voimakas vaikuttaja Tuomo Mannermaa kuoli pitkään sairastettuaan Espoossa 19. tammikuuta 2015. Mannermaa syntyi Oulussa 29. syyskuuta 1937 ja tuli ylioppilaaksi 1957 Oulun lyseosta. Hän valmistui teologian kandidaatiksi Helsingissä 1964 ja jäi pysyvästi Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan palvelukseen, ensin assistenttina ja apulaisprofessorina sekä 1980–2000 ekumeniikan professorina. Kööpenhaminan yliopiston kunniatohtorin arvon hän sai 2000.

Mannermaa oli yliopistouransa ohella poikkeuksellisen aktiivinen vaikuttaja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä maailmanlaajassa teologisessa ja ekumeenisessa yhteisössä. Hän osallistui aktiivisesti keskusteluun raamatuntulkinnasta ja kirkollisista uudistuksista. Mannermaa edisti ekumeniaa ortodoksiseen, roomalaiskatoliseen ja anglikaaniseen kristikuntaan päin, mutta oli varauksellinen keskieurooppalaisen protestantismin suhteen.

Tuomo Mannermaan vaikuttamistyö perustui julkaisujen ohella aivan erityisesti kykyyn luoda pitkäaikaisia ja aatteelliselta vaikutukseltaan syvällisiä opettaja-oppilassuhteita. Suomalaisen teologian kansainvälistymistä Mannermaa edisti yhteistyössään Mainzin Euroopan historian instituutin sekä amerikkalaisen Center for Catholic and Evangelical Theology:n kanssa. Monista Mannermaan oppilaista tuli merkittäviä vaikuttajia yliopistossa, kirkossa ja koko suomalaisessa yhteiskunnassa. Heistä USA:ssa professoreina toimivat Kirsi Stjerna (Gettysburg) ja Veli-Matti Kärkkäinen (Fuller). Helsingin ja Joensuun yliopistojen professorina toimi Eeva Martikainen. Mainzin kirjasarjassa tutkimuksensa julkaisivat Juhani Forsberg, Eero Huovinen, Simo Peura, Risto Saarinen, Antti Raunio ja Pekka Kärkkäinen.

Kansainvälisesti Tuomo Mannermaa tunnetaan niin kutsutun uuden suomalaisen Luther-tutkimuksen alullepanijana ja sen keskeisten ajatusten muotoilijana. Hän omistautui koko professorikautensa ajan Luther-tutkimukselle ja saavutti sen piirissä poikkeuksellisen merkittävän, mutta samalla paljon kansainvälistä keskustelua herättäneen aseman.

 

***

Kirjoittaja Risto Saarinen on ekumeniikan professori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa
Kuva: Yliopistolainen