| Pekka Rautio

Merkittävän Tekes-rahoituksen saaneessa CoPassion-hankkeessa kehitetään kilpailuetua myötätunnon voimasta (26.11.2014)

Pessi AB puhuu by Linda TAmmisto

Pessi AB puhuu by Linda TAmmistoHelsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessin johtama tutkimushanke: Myötätunnon mullistava voima (The Revolutionary Power of Compassion [lyh. CoPassion]) on saanut 21.11.2014 huomattavan, noin 1,1 miljoonan euron rahoituspäätöksen Tekesiltä. Lisäksi kymmenen eri yritystä rahoittivat hanketta yhteensä 165 000 eurolla.

Tekes on Suomen valtion innovaatiorahoituskeskus, joka aktivoi yritysten, tutkimusyksikköjen ja yliopistojen tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä rahoittaa kasvuun, kansainvälistymiseen ja uuteen liiketoimintaan tähtäävien innovaatioiden kehittämistä.

Myötätunnon mullistava voima -hanke osallistui Tekesin järjestämään Uusi arvonluonti -tutkimushakuun. Haun puitteissa rahoitettavissa hankkeissa kehitetään yrityksille uusia malleja ja tapoja asiakkaiden ja kumppanien kanssa toimimiseen. Hankkeiden piirissä asiakas on tärkeä arvonluonnin kumppani, ei pelkkä kohde, jolle tuotetaan ja myydään arvoa.

Myötätuntoisella työkulttuurilla sekä enemmän tulosta että hyvinvointia

Tekes-rahoitusta saaneessa CoPassion-hankkeessa autetaan Suomessa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä tunnistamaan aineettoman arvonluonnin mahdollisuudet ja hyödyntämään niitä kilpailuedun lähteenä:

− Tavoitteenamme on synnyttää uutta, kestävää osaamista myötätunnon johtamisen ja ylläpitämisen myötä sekä ennakoida pitkän aikavälin muutosta siirryttäessä entistä enemmän arvopohjaiseen, kokemusta ja merkityksellisyyttä korostavaan sekä ihmisen kokonaisuutena huomioivaan palvelevaan johtajuuteen ja työkulttuuriin, professori Pessi kertoo.

Pessin mukaan myötätunto on tällä hetkellä liiketoiminnan nouseva cutting-edge -teema, josta suomalainen yritys- ja tutkimustieto puuttuu vielä käytännössä täysin.

− Myötätunto on erittäin arvokas aineeton pääoma, ja hankkeen myötä Suomella on loistava mahdollisuus tulla myötätunnon liiketalousvoiman pioneeriksi. Tutkimuksellisesti käynnistämämme työ on Suomessa aivan uutta ja kansainvälisestikin nousevaa, Pessi huomauttaa.

compassion Kunnianhimoisen hankkeen osatavoitteisiin lukeutuu myös auttaminen Euroopan parhaiden työpaikkojen luomisessa Suomeen. Lisäksi hankkeen työryhmä on mukana kehittämässä nykyistä vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja, joissa on näkyvillä enemmän ihmisten nykyarvoja. Tämän ohella suunnitelmissa on kehittää uudenlaisia tulevaisuuden työn, työn tekemisen ja johtamisen malleja sekä toimintatapoja kuin myös kansainvälisesti kilpailukykyisiä oppimisratkaisuja, missä myötätunnon harjoittaminen edistäisi luovuutta ja innostusta sekä uuden oppimista ja omaksumista:

− Tarkasteltavina kysymyksinämme muun muassa on, mitä myötätunto merkitsee organisaatioiden arjessa ja vuorovaikutuksessa eri kumppanuuksissa. Lisäksi selvitämme, miten myötätunto syntyy, pysyy yllä ja vahvistuu sekä parantaa tuottavuutta. Erityisesti tutkimme myötätuntoharjoitteiden voimaa ja vaikutusta yrityksissä ja yhteisöissä sekä yritysvapaaehtoistoimintaa. Vaikutusta tutkimme suhteessa innovaatioihin ja luovuuteen, sitoutumiseen, työhyvinvointiin, myyntiin, asiakaskokemuksiin sekä myötätunnon ja innon ilmapiiriin ja kulttuuriin, Pessi luettelee.

Myötätunnon mullistava voima -hanke käynnistyy 1.1.2015 ja se kestää kesäkuun loppuun 2017. Hankkeessa työskentelee tutkijoita ja ohjausryhmäläisiä Helsingin yliopistosta, Karolinska Institutetista, Aalto yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. Muita hankekumppaneita ovat muun muassa Filosofian Akatemia, LähiTapiola, Ateneumin taidemuseo ja MTV3. Hankkeella on lisäksi tutkimusverkostokumppaneita pohjoismaisista ja eurooppalaisista yliopistoista sekä Yhdysvalloista. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Stanfordin yliopiston Center for Compassion and Altruism Research and Education -yksikön kanssa.

Tekes-rahoitus harvinaista teologiselle tutkimusalalle

Teologisen tiedekunnan dekaani, professori Ismo Dunderberg pitää rahoituspäätöstä erittäin merkittävänä:

− Pessin johtama hanke on vaatinut erinomaisen akateemisen suunnitelman lisäksi myös aktiivista ja aikaa vievää yhteyksien luomista liike-elämään. Tekes-rahoitus on tässä mittakaavassa harvinaista humanistis-yhteiskunnallisella tutkimusalalla, ja teologiseen tiedekuntaan Tekes-rahoitusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Kiitän kaikkia hankkeen valmisteluun osallistuneita kovasta työstä, jota tämä tulos vaati, Dunderberg iloitsee.

Teksti: Pekka Rautio, 26.11.2014
Kuvat: Linda Tammisto, 123rf.com