| Pekka Rautio

Kirjan julkistamistilaisuus 17.10.: Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels. Toim. Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori

Aika: pe 17.10.2014 klo 14:00-15:00
Paikka: Helsingin yliopiston Tiedekulma Porthania, katutaso
Osoite: Yliopistonkatu 3
Keskusta
Järjestäjä: Päivi Salmesvuori ja Terhi Utriainen
Lisätietojen antaja: Päivi Salmesvuori, s-posti: paivi.salmesvuori@helsinki.fi

Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels -kirja käsittelee suomalaisia naisia aktiivisina uskonnon tekijöinä noin sadan vuoden ajanjaksolla. Kirjan 12 tapaustutkimusta valaisevat luterilaisuuden eri puolia ja katvealueita sekä ei-luterilaista uskonnollisuutta. Kirjan johdanto luo katsauksen suomalaisen uskonnon historiaan ja nykykenttään sukupuolen näkökulmasta. Tapaustutkimukset vievät kansanuskoon ja vainajista huolehtimiseen, mystikon performanssiin, lähetystyön, sukupuolen ja etnisyyden kohtaamiseen, lääkärin ammatin ja uskonnon yhteensovittamiseen, varhaiseen kristilliseen feminismiin, taiteen ja teosofian yhdistämiseen, papiksi vihittyjen naisten elämänmakuiseen teologiaan, kaksiuskontoisten perheiden arkeen, karismaattisten naisten strategioihin, uskonnon ja ekologian kysymykseen sekä itämaisten uskontojen ja uushenkisyyden harjoittamiseen.

Kirja on tarpeellinen kurssikirja moneen oppiaineeseen sekä sivistävää ja avartavaa luettavaa kaikille uskonnosta, sukupuolesta, sekä uskonnon merkityksestä Suomen historiassa ja yhteiskunnassa kiinnostuneille. Kirja rakentaa uudenlaisen näkymän Suomen uskonnolliseen historiaan ja sen erilaisiin kiehtoviin kansainvälisiin kytkentöihin.

Kirjan toimittajat ja kirjoittajat esittelevät kirjaa ja prosessia 17.10. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa!

Lisätietoja kirjasta: Palgrave Macmillan

Pdf-liite