| Pekka Rautio

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodeksi 2015 julistettu haettavaksi

Teologia.fibanneri apuraha2015 mustattekstit

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen.

Apurahat vuodelle 2015 julistetaan haettavaksi 14.8.

Apurahaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka linkki löytyy osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content305E57. Hakuaika päättyy 12.9.2014 klo 23.59.

Apurahoja myönnettäessä ovat etusijalla muutaman vuoden välein vaihtuvat painopistealueet. Vuosina 2014–2017 painopistealueet ovat seuraavat:

  • Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa
  • Kirkko auttajana ja yhteistyökumppanina (esim. vapaaehtoistyö, diakonia, kirkon kansainvälinen vastuu, syrjäytymisen ehkäisy)
  • Kirkon muuttuvat yhteisöt (esim. kirkon verkkoyhteisöt, jumalanpalvelusyhteisöt, jäsenten sitoutuminen, hengellinen elämä ja kristillinen identiteetti)
  • Uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen kirkossa ja yhteiskunnassa
  • Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. seurakuntien yhdistyminen, talous, henkilöstö)

Muihinkin kohteisiin apurahoja on mahdollista saada.

Apurahoja myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi. Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin, ei esimerkiksi pro gradu -töihin.

Teologia.fibanneri apuraha2015 mustattekstit

Lisätietoja: Kirkon tutkimuskeskus