| Pekka Rautio

Prof. Anne Birgitta Pessin johtamalle tutkimushankkeelle Suomen Akatemian myöntämää kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rahoitusta (6.6.2014)

Suomen Akatemia myönsi 6.6.2014 noin 21 miljoonaa euroa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahankkeisiin. Toimikunnalle osoitettiin 375 hakemusta, joista rahoitusta myönnettiin 34 hankkeelle.

Rahoitettujen hankkeiden joukossa on teologisesta tiedekunnasta kirkkososiologian professori, TT Anne Birgitta Pessin johtama hanke: CoCARE: yhteistyö hoivassa – merkitysjärjestelmät, mahdollisuudet, haasteet.

Hankkeelle myönnettiin 600 000 euron rahoitus ajalle 1.9.2014 – 31.8.2018.

Hankkeen kuvaus

Tämän päivän kansalaisyhteiskunnan suurin haaste on erilaisten ihmisten yhteiselämä ja -toiminta. Tämä projekti tutkii yksilöiden yhteistoimintaa erityisen tärkeällä hoivan alalla ja erityisen dilemmaisesta uskonnon näkökulmasta. Projektin tutkimustehtävänä on pureutua hoivan alan yhteistoiminnan laajoihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin erityisesti merkitysjärjestelmien, kuten uskonnon, näkökulmasta. Viisi alaprojektiamme keskittyvät vähän tai ei lainkaan tutkittuihin areenoihin, kuten vertaistukeen sairaalassa ja maahanmuuttajien vapaaehtoistoimintaan. Käytämme moninaisia aineistoja (esim. haastattelut, kyselyt) ja myös uusi, vertaileva kansainvälinen aineisto ja analyysi (Suomi, Venäjä, USA) hyödynnetään. Tuomalla yhteen haasteelliset hoivan ja uskonnon areenat projektimme tulee tuomaan uutta tietoa koheesiosta ja konflikteista sekä edistämään uskonnon ja merkitysjärjestelmien tarkempaa ymmärrystä. Projektin tuloksilla tulee olemaan myös vahva yhteiskunnallinen hyödynnettävyys.

Lisätietoa: Suomen Akatemia