| Pekka Rautio

Uusi graduartikkeli julkaistu (9.4.2014): Näkökulmia huono-osaisuuteen – sosiaalietiikan käsiteanalyysi

”Sosiaalipolitiikan toimenpiteissä olisi tärkeää rekisteröidä ihminen kohteen sijaan aktiiviseksi toimijaksi”, kirjoittaa TM Marja-Riitta Ojala graduartikkelissaan: Näkökulmia huono-osaisuuteen – sosiaalietiikan käsiteanalyysi

Käy lukemassa!


Ojalan systemaattisen teologian alaan kuuluva pro gradu -tutkielma Rekisteriseurantaa syvemmälle. Huono-osaisuus -käsite ja siitä seuraavat sosiaalipoliittiset toimenpiteet toimintamahdollisuuksien teorian ja toimijuuden näkökulmista hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa maaliskuussa 2014.