| Pekka Rautio

Teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian dosentti Virpi Mäkinen ja uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho Suomalaisen Tiedeakatemian humanistisen osaston uusiksi jäseniksi (14.4.2014)

Suomalainen Tiedeakatemia valitsi 11.4.2014 Säätytalossa pidetyssä vuosikokouksessaan uusia jäseniä. Jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia.

Tiedeakatemian humanistiseen osastoon uusiksi kotimaisiksi jäseniksi valittiin Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian dosentti Virpi Mäkinen ja uskontotieteen professori Tuula Sakaranaho.

mäkinen_v xx

Uudeksi kunniajäseneksi Tiedeakatemia kutsui kansleri Risto Ihamuotilan. Tiedeakatemian vuotuinen 15.000 euron kunniapalkinto myönnettiin puolestaan professori Markku Leskelälle. Uudeksi esimieheksi Suomalainen Tiedeakatemia valitsi Turun yliopiston kasvitieteen professori Eva-Mari Aron ja varaesimieheksi Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Kirsi Tirrin.

Pääsihteerinä valittiin jatkamaan professori Olli Martio. Hallituksen vuosijäseniksi valittiin Tampereen yliopiston Suomen historian professori Pertti Haapala, Helsingin yliopiston sisätautiopin professori Kimmo Kontula, Turun yliopiston Minna Canth -akatemiaprofessori Anne Kovalainen ja Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun polymeeriteknologian professori, akatemiaprofessori Jukka Seppälä.

Lisätietoja: Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta. Tämä tapahtuu myöntämällä apurahoja, vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa, lähinnä nuorille tutkijoille. Tiedeakatemialla on noin 700 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä. Jäsenet kutsutaan tieteellisten ansioiden perusteella.