| Pekka Rautio

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uusi englanninkielinen maisteriohjelma Religion, Conflict and Dialogue käynnistyy syksyllä 2014

Teologisessa tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2014 uusi englanninkielinen maisteriohjelma Religion, Conflict and Dialogue (RCD).

− Maisteriohjelma on suunnattu niille ulkomaalaisille ja suomalaisille hakijoille, joita kiinnostaa tarkastella uskontojen ja uskonnollisten perinteiden sekä liikkeiden vaikutusta konfliktien syntymiseen, ylläpitämiseen ja ratkaisemiseen, RCD-ohjelman suunnitteluryhmässä toimineet tiedekunnan kansainvälisten asiain suunnittelija Anne Hopia ja missiologian yliopistonlehtori Pekka Lund toteavat.

RCD-ohjelman opetus on suunniteltu niin, että luento-opetukseen voivat osallistua myös muutkin kuin ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat.

Suoritettava tutkinto sisältää 80 opintopistettä syventäviä opintoja ja 40 opintopisteen laajuisen pro gradu -tutkielman. Soveltavia opintoja on yhteensä 15 opintopisteen verran, ja ne järjestetään yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Miksi RCD?

Uuden maisteriohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet toimia eritasoisissa konflikteissa asiantuntijatehtävissä ja kyvyn arvioida analyyttisesti uskonnon roolia konflikteissa ja niiden ratkaisemisessa.  Lisäksi maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kouluttautua alalle, jossa on tällä hetkellä vähän erityisosaajia ja jota kohtaan on kasvavaa kansainvälistä ja kotimaista kiinnostusta.

RCD:n keskiössä ovat kysymykset: mikä on se ”uskonto”, joka liitetään konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen; miten ”uskonto” selittää, synnyttää ja ylläpitää konflikteja ja miten ”uskonto” tarjoaa keinoja konfliktien estämiseen tai liennyttämiseen.

Ohjelma valmentaa sisältöalueensa mukaisia ammattilaisia työelämän tarpeisiin: järjestöihin, uskonnollisiin yhteisöihin, julkishallintoon ja mediaan.

− Vaikka RCD nostaakin esiin uskontojen konflikteja ruokkivan puolen, panostetaan siinä ennen kaikkea konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen, Hopia ja Lund muistuttavat.

Opintojen aikana saatuja tietoja päästään soveltamaan opinnoissa myös käytäntöön työelämään tutustuen. Jokainen ohjelmassa aloittava opiskelija valitsee ensimmäisen lukukauden aikana itseään kiinnostavan konfliktin, jota hän lähtee tarkastelemaan RCD-opintojensa avulla. Lopputyössään hän kirjoittaa valitsemastaan konfliktista analyysin.

Ensimmäiset 10 opiskelijaa valittu

RCD-ohjelmaan saapui hakuajan päättymiseen 31.1.2014 mennessä yhteensä 56 hakemusta. Suurin osa hakijoista oli afrikkalaisia ja aasialaisia, suomalaisia hakijoita oli tällä kertaa vähemmän.

Hakijoiden joukosta valitut ensimmäiset 10 opiskelijaa aloittavat opintonsa syksyllä.

− Konfliktit ovat valitettavan ajankohtainen pysyväisaihe, joiden pariin kaivataan lisää ammattilaisia. Toivomme, että RCD-ohjelmassa avoimeksi jätetty luento-opetus kiinnostaa myös muita tiedekunnan opiskelijoita ottamaan osaa englanninkieliseen opetukseen.  Lisäksi muiden tiedekuntien vaihto-opiskelijoilta on jo tullut kyselyjä RCD-ohjelman avoimista luennoista, Hopia ja Lund kertovat.

− Tiedekunnalle RCD-ohjelma puolestaan tarjoaa osittain uuden aluevaltauksen, jonka toivomme synnyttävän tuoreita yhteistyökontakteja opetukseen ja tutkimukseen, Hopia ja Lund päättävät.

Lisätietoja:

The Master’s Degree Programme in Theology: Religion, Conflict and Dialogue (RCD)

Kansainvälisten asian suunnittelija, Anne Hopia, Teologinen tiedekunta
s-posti: anne.hopia@helsinki.fi

Kuva: Shutterstock, Colourbox