| Pekka Rautio

Vuoden tiedekirja -kunniamaininta Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tutkijatohtori Johanna Hurtigille (31.3.2014)

hurtig johanna

Teologisen tiedekunnan tutkijatohtori, YTT Johanna Hurtig on saanut Vuoden tiedekirja -kunniamaininnan (2 500 euroa) teoksesta Taivaan taimet. hurtig johannaUskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino).

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnettiin akateemikko Anna-Leena Siikalalle teoksesta Itämerensuomalaisten mytologia (SKS). Palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa.

Palkinnon ja kunniamaininnan myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto, joka myös rahoittaa palkinnon. Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna seismologian instituutin johtaja Pekka Heikkinen, akatemiatutkija Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen ja akatemiatutkija, yliopistonlehtori Miira Tuominen. Raadin sihteerinä toimi tiedotuspäällikkö Ilari Hetemäki. Vuoden tiedekirja -palkinto myönnetään edellisenä vuonna ilmestyneelle erityisen ansiokkaalle suomalaiselle tiedekirjalle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1989 alkaen.

Vuoden 2013 tiedekirjaa valittaessa kriteereinä ovat olleet aiheen kiinnostavuus ja merkittävyys, sisällön tieteellinen painoarvo sekä teoksen kirjalliset ansiot. Tiedekirjan täytyy perustua tutkimukseen, kertoa tutkimuksen tuloksista ymmärrettävällä tavalla ja antaa lukijalle mahdollisuus tarkistaa kirjoittajan väitteet ja johtopäätökset. Raati oli yksimielinen niin parhaasta tiedekirjasta kuin kunniamaininnastakin.

Palkintolautakunnan perustelut kunniamaininnasta

Johanna Hurtig: Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta (Vastapaino 2013, 336 s.). Kunniamaininta.hurtig

Johanna Hurtig on tarttunut Taivaan taimet -kirjassaan vaikeaan yhteiskunnalliseen teemaan, joka saa lukijan vetämään syvään henkeä. Millaisen kirjan voi kirjoittaa vanhoillislestadiolaisten uskonyhteisöön liittyvästä lapsuuden ja väkivallan kuvauksista? Hurtigin teos avaa kiihkoilematta yhteisöelämän reunaehtoja ja selittää, millaista on elää pääasiassa miesten johtamassa uskonnollisessa yhteisössä lapsena ja nuorena. Hän avaa yhteisön toimintalogiikkaa, näkemyksiä uskosta ja vastuusta sekä anteeksiannosta. Teos osoittaa, miten yhteisön sisäinen toimintakulttuuri luo sekä turvaa että turvattomuutta. Syntyminen isoon perheeseen on yhteisön ulkopuolelta katsottuna myytti, jossa korostuneen arvon saa suuren sisarusparven tuoma lämpö, hoiva ja sosiaalisuus. Totuus on paitsi lapsien myös perheen vanhempien osalta usein hyvin toisenlainen.

Teoksesta huokuu tutkijan palava tarmo herättää keskustelua omassa yhteisössään ja selvittää, miten päästäisiin yhdessä eteenpäin, mutta myös yhteisön ulkopuoliset moraalikäsitykset huomioon ottaen.

Lue myös: Väkivalta uskonnollisessa yhteisössä

Teksti: Pekka Rautio
Kuvat: Helsingin yliopisto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta
31.3.2014