| Pekka Rautio

Hanna Tervanotkolle Säätiöiden post doc -poolin apuraha (28.3.2014)

Tervanotko

Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 28 tohtorille yhteensä yhteensä noin 1,15 miljoonaa euroa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.Tervanotko

Teologeista apurahansaajien joukossa oli TT Hanna Tervanotko, jolle Alfred Kordelinin Säätiö myönsi 55 000 euroa.

Tervanotko väitteli 9.3.2013 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta ”Denying Her Voice. The Figure of Miriam in Ancient Jewish Literature.”

Poolin kevään hakukierrokselle osallistui 205 tohtoria eri puolilta Suomea. Hakijoita oli kaksikymmentä prosenttia tavanomaista enemmän.

Poolin tärkeänä tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Yhdeksän hakukierroksen jälkeen jo 262 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Viidennes apurahoista on myönnetty kaksi- tai kolmevuotisina.

Poolin seuraava hakukierros järjestetään 15.8.–15.9.2014, jolloin jaettavana on runsaat 1,3 miljoonaa euroa.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu kaudella 2013–2015 kaksitoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 2,65 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Emil Aaltosen Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto sekä Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Säätiöiden post doc -poolin apurahansaajat julkistettiin Helsingissä 28.3.2014.

Lue myös väitöstiedote: Mirjam-hahmo esimerkkinä naisten asemasta antiikin juutalaisessa maailmassa

Teksti: Pekka Rautio, 28.3.2014