| Pekka Rautio

Esko Ryökäs valittu Diakonian tutkimuksen seuran johtoon (18.3.2014)

esko.ryokasuef.fi

Diakonian tutkimuksen seuran (DTS) uudeksi puheenjohtajaksi on valittu dosentti Esko Ryökäs. Seuran tehtävänä on Ryökkään mukaan eri tavoin tukea esko.ryokasuef.fija edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta. Samalla se tekee diakoniaa ja sen tutkimusta tunnetuksi eri muodoissaan. Esko Ryökäs toteaa, että ”Juuri yhteiskunnan alasajovaiheen keskellä seuran merkitys korostuu, sillä säästöt ja leikkaukset kohdistuvat helposti kaikkein heikoimpiin ja syrjäytymisherkimpiin. Diakonian tutkimuksen seura pystyy nostamaan kokonaiskuvaa esille ja saattamaan agendalle teemoja, joista helposti muuten vaiettaisiin.”

Esko Ryökäs on paitsi teologian tohtori ja sekä systemaattisen että käytännöllisen teologian dosentti, myös yhteiskuntatieteiden lisensiaatti pääaineenaan sosiologia. Hän toimii systemaattisen teologian yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla.

Ryökäs on pitkän linjan diakoniatutkija, joka tutkinut diakoniaa vuodesta 1987 alkaen. Tuolloin Ryökkään tutkimus Själavårdande diakoni – karitativ själavård rinnasti diakonian ja sielunhoidon. Diakonianäkemyksemme (1990) kartoitti seurakuntien vastuuhenkilöiden käsitystä diakoniasta ja osoitti siinä jännitteitä. Diakonian viran ongelmia käsiteltiin Ryökkään toimittamassa Yksi virka – monta tehtävää -julkaisussa 1994. 1900-luvun lopun koulutusuudistuksen tuloksina Ryökäs pohti koulutuksen mahdollisuuksia ja rajoja julkaisussa Oppiiko diakonian? (2000). Diakonian opillisten ulottuvuuksien peruskartoituksen hän julkaisi 2006 kirjassa Kokonaisdiakonia. Erityisesti Diakonian tutkimus -lehdessä hän on julkaissut vuosien aikana monia artikkeleita ja kirja-arvosteluja. Diakonian tutkimuksen seurassa hän on viime vuosina ollut hallituksen jäsen ja vastannut seuran tiedotuksesta.

Diakonian tutkimuksen seura on monitieteinen seura, joka perustettiin 2002. Aiemmin puheenjohtajana toimi dos. Mikko Malkavaara. Hänen aikanaan seura vakiinnutti nopeasti asemansa likimain 900-jäsenisenä keskisuurena tieteellisenä seurana. Seuran tunnusmerkiksi muodostui 2004 perustettu Diakonian tutkimus -aikakauskirja, joka on yksi laajimpia diakonian tutkimuksen julkaisuja.

DTS: n kotisivut: www.dts.fi
Esko Ryökkään kotisivut: https://wiki.uef.fi/x/FkVQAQ

Teksti: Kari Latvus
Kuva: Itä-Suomen yliopisto