| Pekka Rautio

Kari Peitsamolle teologian opinnot ovat akateeminen tie ihmisyyden tarkastelemiseen (20.2.2014)

kari peitsamo

Rock-muusikkona tunnetulla Kari Peitsamolla on käynnissä fuksivuosi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Päätös hakeutua teologian opintoihin kypsyi pidemmän ajan kuluessa. Omien sanojensa mukaan Peitsamon lähtökohta teologian opiskeluun on filosofinen ja ennen kaikkea elämänkatsomuksellinen.

kari peitsamo− Elämän isot kysymykset ovat aina kiinnostaneet minua. Koen että teologia haastaa kasvamaan ihmisenä ja että se tarjoaa näköalapaikan tarkastella suuria yhteiskunnallis-kulttuurisia muutoksia ihmisen kautta. Samalla se tarjoaa akateemisen tien lähimmäisen kohtaamiseen.

Erityisesti Peitsamoa kiehtoo teologiassa se, mitä kristillinen oppi on, mitä johtopäätöksiä siitä voidaan yhteiskunnassa tehdä ja mitä muissa uskonnoissa tästä ajatellaan.

Aiempaa uskonnollista taustaa hänellä ei ole, eikä teologian opinnot tätä edellytäkään.

”Teologin tehtävänä on auttaa ihmisiä ymmärtämään itseään ja toisiaan”

Intohimoista kiinnostusta opiskelualaansa kohtaan Peitsamolla on ollut sitäkin enemmän. Niinkin paljon, että ensimmäisen lukukauden päätteeksi hän joutui miettimään ajankäytön hallintaansa uudelleen. Viikonloppuisin keikkailevan rock-muusikon ja viikot tiukasti opiskelevan teologian ylioppilaan elämän eri osa-alueiden yhteensovittaminen ei ollut aina kivutonta:

− Koska olen niin kiinnostunut teologian opinnoista, kasasin alkuvaiheessa itselleni jälkikäteen ajateltuna jopa ehkä liiankin tiukan lukujärjestyksen. Nyt kuitenkin pidän huolen siitä, että uuden tiedon omaksumiselle ja tuleviin tentteihin valmistautumiselle jää riittävästi aikaa. Tärkeintä on, että tunnistaa omat rajansa ja että ilo opintoja kohtaan säilyy.

Muusikon uraa Peitsamo ei aio kuitenkaan jättää.

− Koen että tästä puolesta on runsaasti hyötyä opiskelussa. Kohtaan työssäni esiintyvänä taiteilijana paljon erilaisia ihmisiä ja toimin erilaisissa yhteisöissä, mikä on antanut minulle rohkeutta ja esiintymisvalmiuksia.

Peitsamo näkee taiteilijan työssä huomattavissa määrin yhtymäkohtia tulevaan työhönsä teologina. Onhan molempien keskiössä ihmisenä olemisen ja ihmisyyden kohtaaminen.

− Erona tässä kohtaa on tietysti se, että taiteilija on vapaa yhteiskunnallisista vastuista, mitä taas teologilla on, Peitsamo pohtii. Teologin tehtävänä on auttaa ihmisiä ymmärtämään itseään ja toisiaan, hän tiivistää.

Tulevaisuuden tavoitteena Peitsamolla siintää mielessä papin työ.

Kokemukset opiskelusta teologisessa tiedekunnassa ovat tähän mennessä olleet positiivisia. Hän on viihtynyt luennoilla mainiosti, ja erityiskiitokset Peitsamo antaa tiedekunnan avoimesti keskustelevan ilmapiirin suuntaan. Myös opintojen ohjaus on ollut hänen mielestään hyvin asiantuntevaa: apua on löytynyt aina tarvittaessa.

Entä lopuksi, minkälaista palautetta Peitsamo on saanut uudesta opiskelu-urastaan muusikkokollegoilta?

− Suhtautuminen on ollut myönteistä. Onnitteluja sain pääsystäni teologiseen tiedekuntaan muun muassa 22 Pistepirkon Asko Keräseltä ja Apulannan Sipe Santapukilta. Kaiken kaikkiaan rock-musiikkipiirit ovat muuttuneet ennakkoluulottomammiksi ja itselleni kurinalaisuutta vaativa opiskelu on tuonut hyvää vastapainoa välillä kaoottisellekin rock-muusikon elämälle, Peitsamo naurahtaa.

 

Teksti: Pekka Rautio
Kuva: Kari Peitsamo / Facebook

hakubanneri2014