| Pekka Rautio

Uusin Uskonnontutkija – Religionsforskaren -verkkolehti on ilmestynyt (20.12.2013)

Uskonnontutkijan uusimmassa numerossa uskon­to­tie­teen tie­tei­den­vä­li­nen luonne ja meto­do­lo­gi­nen plu­ra­lismi tulevat esille eri tavoin. Artikkelit käsittelevät keskiaikaista kuvamaailmaa, uskomaansaattamista ja merenneitoa, Lokin uskontohistoriallista tutkimusta sekä albaaninaisten identiteettiä.

Katsauksissa tarkastellaan islamilaisten uskonyhteisöjen moninaisuutta eurooppalaisen imaamikoulutuksen haasteena sekä uskontososiologian konferenssia Turussa ja tieteidenvälistä konferenssia Poz­na­nissa. Lisäksi mukana on aikaisemmin julkaistun artikkelin kommentti, joka antaa luon­non­tieteel­li­sen seli­tyk­sen vai­keas­ti­ tul­kit­ta­ville arkeo­lo­gi­sille aineistoille.

Kirja-arvosteluissa arvioidaan intiaanikirjallisuuden klassikkoteoksen suomennos sekä suomalaisten ja maltalaisten uskonnontutkijoiden yhteisteos.

Uusin numero löytyy osoitteesta http://uskonnontutkija.fi/