| Pekka Rautio

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikön kuulumisia teologisesta tiedekunnasta (11.12.2013)

Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksikkö päättää kautensa vuoden 2013 lopulla. Huippuyksikkö on toiminut vuodesta 2008 alkaen Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa sijoituspaikkana Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta.

Yksikön keskeiset tutkimusaiheet ovat koskeneet tietoisuuden, sukupuolijaottelun, sekä tahdon ja tunteen roolia hyveteorioissa antiikin, keskiajan ja uuden ajan filosofiassa sekä sosiaalisuuden, itserakkauden ja oikeuksien teemoja uuden ajan eettisissä ja poliittisissa teorioissa.

Huippuyksikön aikaansaannoksia yksikön johtaja, teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian professori Simo Knuuttila kuvailee seuraavasti:

− Hankkeen piirissä on julkaistu noin 25 kansainvälistä monografiaa ja toimitettua teosta sekä saman verran kotimaisia monografioita ja kokoomateoksia, yli 200 kansainvälistä tutkimusartikkelia ja suuri määrä kotimaisia artikkeleita. Lisäksi huippuyksikkö on järjestänyt useita kansainvälisiä kokouksia Helsingissä ja Jyväskylässä ja myös Pariisissa sekä Lontoossa. Väitöskirjoja on syntynyt yhteensä 13.

Kokonaisuudessaan huippuyksikössä on työskennellyt noin 40 kotimaista ja ulkomaista tutkijaa antiikin, keskiajan, renessanssin ja uuden ajan ryhmissä. Tutkijoista kolmannes on ollut naisia.

Huippuyksikön pääteokset

Huippuyksikön eräänä keskeisimpänä pääteoksena on filosofisen psykologian ensimmäinen laaja lähdeteos: Simo Knuuttila ja Juha Sihvola (toim.), Sourcebook for the History of the Philosophy of Mind, Springer 2013, jonka valmisteluun monet yksikön tutkijoista ovat osallistuneet.

Lisäksi toinen laaja teos, johon useat tutkijat ovat kirjoittaneet, on Virpi Mäkisen ja Taneli Kukkosen toimittama moraalin ja politiikan psykologian historiaa kattavasti käsittelevä kokoomateos. Kyseinen teos ilmestyy ensi vuonna.

Lisätietoja Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan tutkimuksen huippuyksiköstä:

Yksikössä on toiminut neljä tutkimusryhmää, joissa mukana ovat olleet: Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan systemaattisen teologian osasto, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos sekä Renvall-instituutti. Lisäksi yksikön toimintaan ovat osallistuneet Jyväskylän yliopistosta historian ja etnologian sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokset.

Yksikön johtajana on toiminut teologisen etiikan ynnä uskonnonfilosofian professori Simo Knuuttila.

Huippuyksikön kotisivut: http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/index

Katso myös tutkijayhteisöesittelyvideo huippuyksiköstä YouTubesta:

Teksti: Pekka Rautio 11.12.2013