| Pekka Rautio

Uskontososiologi Eileen Barkerin vierailuluento Helsingin yliopistossa (11.12.)

Suomen Uskontotieteellinen Seura järjestää Temenos-luennon keskiviikkona 11.12. klo 16-18 Helsingin yliopiston päärakennuksessa, sali 12.

Uskontososiologi Eileen Barker luennoi aiheesta: The Not-So-New Religious Movements: Changes in ’The Cult Scene’ Over the Past Forty Years.

Luento käsittelee uusien uskonnollisten liikkeiden ja niin kutsuttujen “kulttien” kentän kehitystä viimeksi kuluneiden neljänkymmenen vuoden aikana. Uusia uskontoja on ilmaantunut maailmaan läpi historian, joten “uudet uskonnolliset liikkeet” eivät tietenkään ole vain nykyajalle tyypillinen ilmiö. Barker esittelee luennollaan uusien uskonnollisten liikkeiden valtavaa variaatiota sekä uskonnollisten liikkeiden kehitystä uusista ja ennenkuulumattomista mahdollisesti vakiintuneeksi osaksi uskonnon kenttää. Luento käsittelee myös laajemmin yhteiskuntaa ja sen muutosta, joka on osaltaan vaikuttanut uusien uskonnollisten liikkeiden toimintaympäristöön. Barker pohtii myös, mikä vaikutus liikkeiden yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella on mahdollisesti ollut näiden muutosten tapahtumiseen.

London School of Economicsin professori emerita Eileen Barker on pitkän ja tuotteliaan uransa aikana keskittynyt erityisesti uusiin uskonnollisiin liikkeisiin ja “kultteihin”. Barker väitteli tohtoriksi LSE:ssa, missä hän myöskin toimi sosiologian professorina, erityisalanaan uskontososiologia. Uusien uskonnollisten liikkeiden ohella Barkerin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat muun muassa Itä-Euroopan, Kiinan ja Japanin uskonnollinen kenttä sekä armenialaisten diaspora. Barker on tutkimuksessaan kyseenalaistanut monenlaisia uusiin uskonnollisiin liikkeisiin perättömästi liitettyjä ennakkoluuloja ja osoittanut muun muassa aivopesun käsitteen ongelmallisuuden. Tätä nykyä Barker toimii muun muassa konsultoivana asiantuntijana LSE:n ihmisoikeuksien tutkimuskeskuksessa.

Tutkimustyön ohessa Barker on myös osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa kommentoimalla uskonnollisia kysymyksiä eri medioissa. Merkittävä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava on myös INFORM -verkosto, jonka Barker perusti vuonna 1988. Verkosto on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon instituutio, jonka toimintaperiaatteena on tarjota tutkittua tietoa uusista uskonnollisista liikkeistä niin medialle, yhteiskunnan päättäjille kuin suurelle yleisöllekin. INFORM:ia rahoittaa paitsi julkishallinto, myös suuremmat kirkkoinstituutiot ja useat yksityiset säätiöt.

Luento on kaikille avoin.

Lisätietoja Eileen Barkerista ja Inform-verkostosta löytyy sivustoilta:

http://www.lse.ac.uk/sociology/whoswho/academic/barker.aspx

http://www.inform.ac/about-inform

SUOMEN USKONTOTIETEELLINEN SEURA: www.uskontotiede.fi