| Pekka Rautio

SKHS:n Uuden tutkimuksen ilta 4.11.: Hieronymuksen perhepoliittiset kannanotot ja niiden vastaanotto

Suomen kirkkohistoriallinen seura järjestää Uuden tutkimuksen illan maanantaina 4.11. klo 18 Teologisen tiedekunnan Tiedekuntasalissa (Vuorikatu 3, 5. krs). Illassa esitelmöi TM Liinamaria Halén aiheesta ”Liian suuri kiintymys omiin lapsiin on kiintymyksen puutetta Jumalaa kohtaan.” – Hieronymuksen perhepoliittiset kannanotot ja niiden vastaanotto.

Hieronymuksen käsitykset ihannekristitystä ja tämän perhesuhteista ovat vaikuttaneet kristinuskon historiassa pitkään, eritoten katolisessa kirkossa. Hieronymus, joka joutui perhe-elämää koskevien kantojensa vuoksi usein konflikteihin,  vaikutti antiikin roomalaisessa yhteiskunnassa. Ajassa ilmeni mitä moninaisempia kristillisiä tulkintoja, mutta 300- ja 400-lukujen taitteessa kiistat erakkohengellisyyttä kannattavien separatistien ja perinteisiä perhearvoja kannattavien traditionalistien välillä yltyivät suuriksi. Esitelmässä perehdytään Hieronymuksen perhettä koskevien linjausten sisältöihin ja syihin sekä verrataan niitä perinteiseen roomalaiseen perhehierakiaan.

Lämpimästi tervetuloa!

Suomen kirkkohistoriallisen seuran puolesta,

Sini Mikkola, sihteeri/secretary
Suomen kirkkohistoriallinen seura/The Finnish Society of Church History
PL 4/P.O.B. 4
00014 Helsingin yliopisto/00014 University of Helsinki

sini.mikkola (at) helsinki.fi

http://www.skhs.fi
http://www.facebook.com/SuomenKirkkohistoriallinenSeura