| Pekka Rautio

”Gradu! Mitä tuli tehtyä?” – e-kirja kirkkohistorian metodeista julkaistu

Gradu-Mita-tuli-tehty-

Sini Mikkolan ja Päivi Salmesvuoren toimittama e-kirja kirkkohistorian metodeista on julkaistu. Kirjan ideana on tarjota käytännönläheisiä ideoita ja vertaistukea ensisijaisesti graduseminaariaan aloittaville kirkkohistorian opiskelijoille.

Lue metodikirja Teologia.fi:stä (sähköinen pdf-liite 12 Mt)

 

Gradu-Mita-tuli-tehty-

Teos on syntynyt ”Sukupuoli ja valta kristinuskon historiassa” -graduseminaarin osanottajien työn tuloksena vuosien 2011–2013 aikana.

Teos koostuu yhteensä kahdestatoista artikkelista, joista kymmenen on opiskelijoiden kirjoittamia. Kirjassa pohditaan muun muassa metodisia kysymyksiä, lähdekritiikkiä, tutkimuskirjallisuuden käyttämistä ja gradun arvioinnin perusteita. Lisäksi kukin opiskelija on kirjoittanut pro gradu -tutkielmansa pohjalta artikkelin, jossa hän avaa gradunsa keskeistä sisältöä.

Seminaarin vetäjät kirjoittavat vastaavasti e-kirjassa oivalluksistaan ja havainnoistaan ohjaajan näkökulmasta:

− Opimme graduvuoden aikana mm. varhaisen kristinuskon teologien ajatuksista selibaattiin liittyen, keskiajan miesihanteista, mystikkojen taistelusta henkensä säilyttämiseksi, naisten ja miesten ponnisteluista pyhyyden saavuttamiseksi, 1500–1600-lukujen vaihteen moraali-ihanteista ja niiden edistämisestä, horrossaarnaajan itseymmärryksestä, naislähettien kokemuksista sekä teologiaa yliopiston ulkopuolella opettavan tahon ihanteista ja käytännön toimista. Aiheiden ajallinen skaala ulottuu 300-luvulta aivan nykyaikaan. Nyt lukijalla on mahdollisuus päästä tutustumaan tämän teoksen avulla siihen, millaisiin tuloksiin graduissa päädyttiin, Mikkola ja Salmesvuori toteavat.

Metodikirjan kirjoittajina ovat toimineet:

· Liinamaria Halén (12 kuukautta pidättyvyyden pauloissa)

· Virve Saarinen (Harhaopeista valmiiksi pro gradu -tutkielmaksi)

· Unna Harjula (Alamaisuutta ja armolahjoja)

· Saara Teinilä (Gradun kirjoitusta muun elämän ohessa)

· Riikka Myllyntausta (Keskiaikaisten miesten ymmärtämisestä eli miten eräs gradu valmistui)

· Terhi Viljanen (Fonte, Marinella ja minä, kaikki täydellisyyttä tavoittelemassa)

· Emilia Lahti (Snapshotteja graduvuodesta)

· Anna-Kaisa Lehtonen (”Marie ei tuntenut kylmää” – Keskiajan pyhimyselämäkertojen koukerot)

· Johanna Haapamäki (Saatanan satelliitit ja muita havaintoja gradupolun varrelta)

· Aili Nyman (Sukellus suomenruotsalaisen profeettaliikkeen historiaan)