| Pekka Rautio

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat vuodeksi 2014 julistettu haettavaksi

Teologia fi banneri apuraha2014a bold Kopio

Apurahoja myönnetään kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Apurahoja myönnettäessä ovat vuosina 2014–2017 etusijalla seuraavat painopistealueet:

– Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa

– Kirkko auttajana ja yhteistyökumppanina (esim. vapaaehtoistyö, diakonia, kirkon kansainvälinen vastuu, syrjäytymisen ehkäisy)

– Kirkon muuttuvat yhteisöt (esim. kirkon verkkoyhteisöt, jumalanpalvelusyhteisöt, jäsenten sitoutuminen, hengellinen elämä ja kristillinen identiteetti)

– Uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen kirkossa ja yhteiskunnassa

– Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. seurakuntien yhdistyminen, talous, henkilöstö)

Erikseen on haettavana ruotsinkielisen tutkijan apuraha. Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 5.9.2013. Lisätietoja stipendeistä löytyy osoitteesta: http://sakasti.evl.fi/tutkimuksen_apurahat

Teologia fi banneri apuraha2014a bold  Kopio