| Pekka Rautio

HY:n teologiseen tiedekuntaan kaksi uutta tutkimuksen huippuyksikköä

Suomen Akatemian hallitus on valinnut uudet tutkimuksen huippuyksiköt kaudelle 2014 – 2019. Huippuyksikköohjelmaan valittiin 14 uutta yksikköä, joissa työskentelee tutkimusryhmiä 12 yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta. Akatemia on varannut ohjelmakauden kolmelle ensimmäiselle vuodelle rahoitusta yhteensä 45 miljoonaa euroa. Uusien huippuyksiköiden rahoitusneuvottelut käydään tulevana syksynä.

Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta mukaan valittiin kaksi huippuyksikköä:

Nissinen, Martti: Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa

Saarinen, Risto: Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikkö

”Uudelle huippuyksikkökaudelle valitut yksiköt edustavat oman alansa tutkimuksen kansainvälistä kärkeä. Suomen Akatemia luottaa, että näillä huippuyksiköillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tutkimuksessaan merkittäviä läpimurtoja ja olla kilpailukykyisiä myös esimerkiksi EU:n tutkimusrahoituksesta ja kansainvälisistä tutkijoista kilpailtaessa”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Marja Makarow sanoo.

Huippuyksikköhakuun tuli 128 aiehakemusta, joista varsinaiseen hakuun kutsuttiin 34 hakijaa. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa, ja huippuyksiköiksi hakevien yksiköiden edustajat myös haastateltiin Akatemiassa.

Huippuyksiköt ovat suomalaisen tutkimuksen lippulaivoja. Oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevat yksiköt uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita.

Huippuyksikkö on tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristö, jolla on selkeät tutkimukselliset päämäärät ja yhteinen johto. Yksiköitä rahoitetaan kuuden vuoden ajan, mikä antaa mahdollisuudet pitkäjänteiseen tutkimukseen ja myös riskinottoon. Huippuyksiköitä rahoittavat Suomen Akatemia, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Lisäksi yksiköt saavat rahoitusta useista muista lähteistä. Suomen Akatemia on rahoittanut huippuyksiköitä vuodesta 1995.

Lisätietoja: Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta

Lue myös: Teologian alan tutkimushankkeille rahoitusta Suomen Akatemialta