| Pekka Rautio

Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomasen juhlaluento 29.5. Helsingin yliopistolla

Helsingin yliopiston uusien professorien juhlaluennot pidetään 29. toukokuuta yliopiston päärakennuksessa (Aleksanterinkatu 5) klo 14 alkaen.

Teologisesta tiedekunnasta juhlaluennon pitää Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen aiheesta Varhaiskristillisyys kulttuurievoluutiona (klo 15.15 päärakennuksen Runeberg-sali, uusi puoli, 2. krs). Ennen luentoa dekaani Aila Lauha esittelee professorin.

Ohessa Petri Luomasen haastatteluvideo sekä esittely:

http://www.youtube.com/watch?v=BMCSloXLjKI 

 

Petri Luomanen on syntynyt Alahärmässä 1961 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Korson lukiosta vuonna 1980. Hän valmistui teologian maisteriksi 1986, teologian lisensiaatiksi 1994 ja teologian tohtoriksi 1996. Hänet nimitettiin Uuden testamentin eksegetiikan dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 1999.

Petri Luomanen on hoitanut eksegetiikan alan assistentin, lehtorin ja tutkijan tehtäviä (1988-1997, 2003, 2011-2012), toiminut post-doc -tutkijana Suomen Akatemian huippuyksikössä 1997-1999 (joht. Heikki Räisänen), Suomen Akatemian tutkijatohtorina 1999-2002, Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumin tutkijana 2003-2005 sekä Suomen Akatemian akatemiatutkijana 2005-2010. Hän on ollut vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa (Institute for Antiquity and Christianity, Claremont Graduate University, California, 1999-2000) ja toiminut Helsingin yliopistossa Uuden testamentin eksegetiikan professorina (2007-2008) sekä Itä-Suomen yliopistossa eksegetiikan professorina (2010-2011).

Luomasen Uuden testamentin eksegetiikan alaan kuuluva väitöskirja käsitteli Matteuksen evankeliumin pelastuskäsitystä peilaten sitä erityisesti juutalaisen liittoajattelun taustaa vasten. Väitöskirjan jälkeen hänen tutkimustyönsä on suuntautunut pääasiassa Uuden testamentin ulkopuolisiin kirjoituksiin (juutalaiskristilliset evankeliumit, Tuomaan evankeliumi) sekä kirkkoisien varhaisia ”harhaoppeja” käsitteleviin teksteihin. Luomasen tutkimustyölle on ollut väitöskirjasta lähtien tyypillistä metodien kriittinen tarkastelu ja kehittäminen sekä kiinnostus monitieteiseen lähestymistapaan, erityisesti sosiaalitieteiden soveltamiseen eksegetiikassa. Yhteistyö kognitiotiedettä soveltavien tutkijoiden kanssa on laajentanut metodologian sosio-kognitiiviseksi. Tuoreimmissa artikkeleissaan Luomanen käsittelee esimerkiksi sosiaalitieteellistä mallintamista raamatuntutkimuksessa, muistin merkitystä uskonnollisten traditioiden välittämisessä sekä varhaiskristillisyyden leviämistä kulttuurievoluution näkökulmasta. Samat teemat tulevat esiin myös Luomasen johtamissa tutkimusprojekteissa: Explaining Early Jewish and Christian Movements: Ritual, Memory and Identity (Suomen Akatemian rahoitus 2007-2010); sekä Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity (Nordforsk-rahoitus, 2010-2013).

Dosentti, teologian tohtori Petri Luomanen nimitettiin Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professorin tehtävään 1.1.2013 alkaen.

Tervetuloa kuuntelemaan juhlaluentoja! Tarkempi ohjelma ohessa:
Juhlaluentojen ohjelma »»

Teksti:Helsingin yliopiston verkkotoimitus ja Pekka Rautio 20.5.2013