| Pekka Rautio

Teologisen tiedekunnan tohtorikurssilla pohdittiin tohtoriksi kasvamista ja verkostoitumista

Vuosittain järjestettävä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tohtorikurssi pidettiin tänä keväänä 16.–17.5. Kumpulan kampuksella. Teema-aiheina kurssilla oli tohtoriksi kasvaminen ja verkostoituminen.

Tohtoriksi kasvaminen -teeman yhteydessä keskusteltiin mm. teologi-identiteetistä, ajankäytöstä, ohjauksesta, akateemisen asiantuntijuuden tunnistamisesta, työllistymisestä sekä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Verkostoitumisen kohdalla tavoitteena oli puolestaan tukea tohtorikoulutettavien kansainvälistymistä sekä rohkaista heitä hakeutumaan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin konferensseihin.

Tohtorikoulutuksen työelämäulottuvuuksia ruodittiin paneelikeskustelussa ”Tohtorina työelämässä ja yhteiskunnassa”, jossa TT, kehitysjohtaja Liisa Björklund (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö), KT, TM kouluttaja Eevastiina Gjerstad (Gloriosus), dos. Jyri Komulainen (piispainkokouksen pääsihteeri) ja TT, kirjailija ja kouluttaja Juhana Torkki debatoivat Paavo Alajan johdolla tohtorikoulutuksen vaikutuksesta työpaikan valintaan sekä keskustelijoiden mahdollisuuksista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tohtorikoulutuksen tuoman asiantuntijuuden näkökulmasta.

Työelämän eri sektoreita edustaneiden panelistien keskustelussa esille nousi teologian tohtorin koulutuksesta saatava monipuolinen hyöty sekä se, että elämää on myös tiedossa yliopiston ulkopuolella väitöskirjan valmistumisen jälkeen.

Moninaiset teologi-identiteetit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Panelistit kokivat yksituumaisesti, että teologian tohtoreita arvostetaan työelämässä korkealle akateemisina uskonnon asiantuntijoina. Parhaiten asiantuntijuus kanavoituu heidän mukaansa yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi kirjoittamalla.

Teologi-identiteetin kannalta panelistit edustivat monialaisuutta: identiteetti ohjaa työelämään sijoittumista ja identiteetin muotoutuminen jatkuu myös opiskelun jälkeen työelämässä.

Kurssin työpajoista konkreettista hyötyä tohtorikoulutettaville

Tohtorikurssin koordinaattorina toiminut tohtorikoulutettava Teija Pitkänen ja kurssille osallistunut apurahatutkija Suvi Saarelainen pitivät kurssin hyödyllisenä antina etenkin jatko-opiskelijan arjen kannalta konkreettisia kysymyksiä käsitelleitä työpajoja.

− Tänä vuonna työpajoissa keskityttiin kirjoittamiseen monelta eri näkökannalta. Yhtäältä siihen, mitä on kirjoittamisen arki, ja toisaalta, miten aikaa kannattaa käyttää. Tämän ohella vinkkejä ja oppia saatiin myös kirja-arvion tekemiseen ja yliopistoportfolioiden kirjoittamiseen, Saarelainen kertoo.

Lisäksi Pitkänen ja Saarelainen muistuttavat, kuinka tärkeää on tutustua muihin samojen kysymysten äärellä askaroiviin jatko-opiskelijoihin.

− Vertaistuki lisää luottamusta tulevaan ja vähentää tunnetta, että on kulkemassa tohtorinpolkua yksin.

Tohtorikurssin 2013 puheenjohtajana toimi professori Antti Räsänen ja koordinaattorina Teija Pitkänen. Suunnitteluryhmään kuuluivat tohtorikoulutettavat Hanna Vanonen, Paavo Alaja ja Ritva Palmén sekä tiedesihteeri Hanna-Maija Ketola.

Ensi vuonna tohtorikurssin aiheita ovat verkostoituminen, tutkimuksen tekeminen ja kansainvälisyys. Tavoitteena on auttaa tohtorikoulutettavia tekemään laadukasta tutkimusta sekä laatimaan kilpailukykyisiä tutkimussuunnitelmia ja rahoitushakemuksia eri rahoittajatahoille. 

Teksti: Pekka Rautio
28.5.2013