| Pekka Rautio

Kirkon ja yhteiskunnan elämää Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä – professori Jyrki Knuutilan juhlakirja julkaistu 9.4.

teol Olavin-ja-Mikaelin-jalanjljiss

Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä 9.4.2013 julkaistaan Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutilan juhlakirja ”Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä”. Tammikuussa 60 vuotta täyttänyt Knuutila on Mikael Agricola -seuran puheenjohtaja, ja hän on omissa tutkimuksissaan perehtynyt niin Agricolan kuin Pyhän Olavin vaikutukseen Suomessa.

Noin 350 sivun laajuinen teos koostuu 26 tieteellisestä artikkelista, joita edeltää Knuutilan akateemista uraa ja julkaisuja esittelevä Personalia-luku. Teoksen sisältö rakentuu Knuutilan omien tutkimusintressien tarjoamista alueista sekä hänen työtovereidensa ja häneltä tutkimusohjausta saaneiden teemoista. Artikkelien aihepiireistä kronologisesti varhaisimmat käsittelevät keski- ja reformaatioaikaa sekä 1600-lukua. Lisäksi yli puolet artikkeleista tarkastelee 1900-luvun loppupuolen ja 2000-luvun teemoja käytännöllisen teologian useiden osa-alueiden näkökulmista. Niin kirjan otsikko kuin sen sisältö avaavat Olavin ja Mikaelin jalanjälkiä metaforisesti lavealle: kirkko, sen elämä, liturgia, musiikki sekä näiden kaikkien vaikutukset yhteiskunnassa ovat sellaista vanhaa ja uutta, joiden välillä on jatkuvuus. teol Olavin-ja-Mikaelin-jalanjljiss

Suurin osa teoksen aihepiireistä kuuluu hymnologian ja liturgiikan laajaan kenttään. Mukana on virsien ja muun musiikin tarkastelua, samoin kirkollisten toimitusten, kirkkotilan ja sen esineiden, jumalanpalveluksen sekä saarnan ja muun kirkollisen viestinnän tutkimusta. Myös sielunhoidon, kirkkohallinnon ja -oikeuden sekä henkilöhistorian näkökulmat tulevat esille.

Tutkimuskokemuksensa puolesta teoksen kirjoittajajoukko on moninainen. Mukana on professoreita, dosentteja ja yliopistonlehtoreita useista eri yliopistoista. Knuutilan roolia tutkimuksen ohjaajana kuvaa se, että myös kymmenkunta hänen johdollaan viime vuosina tohtorin- tai maisterintutkimuksensa julkaissutta on antanut oman kirjallisen panoksensa juhlateokseen. Tieteellisillä mittareilla arvioituna yhteensä yhdeksän juhlateoksen artikkelia on hyväksytty referee-arvioinnissa tieteellisiksi tutkimusartikkeleiksi.

Juhlakirja julkaistaan Hymnologian ja liturgiikan seuran HYMNOS-vuosikirjana. Sen ovat toimittaneet Tapani Innanen, Teija Pitkänen ja Timo Åvist.

Lisätietoja: uskonnon didaktiikan dosentti, Helsingin yliopisto, uskonnonpedagogiikan professori (ma), Itä-Suomen yliopisto, TT, FM, Tapani Innanen, s-posti: tapani.innanen (at) helsinki.fi