| Pekka Rautio

Emerituspiispat Matti Sihvonen ja Wille Riekkinen Karjalan teologisen seuran kunniajäseniksi

Kymmenen vuotta Joensuussa toiminut Karjalan teologinen seura on vuosikokouksessaan kutsunut kunniajäsenikseen Kuopion hiippakunnan emerituspiispat Matti Sihvosen ja Wille Riekkisen.

Sihvonen oli perustamassa Joensuussa toiminutta teologista keskustelupiiriä Societas Theologica Carelianaa ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana 1970- ja 1980-luvulla. Keskustelupiiriä voidaan pitää Karjalan teologisen seuran aatteellisena edeltäjänä, joka loi pohjaa Pohjois-Karjalassa tapahtuvalle teologiselle koulutukselle.

Kuopion hiippakunnan piispana (1984 – 1996) Sihvonen toimi voimiaan säästämättä teologisen tiedekunnan perustamiseksi silloiseen Joensuun yliopistoon.

Wille (Vilho) Riekkinen on toiminut teologian opettajana ja dosenttina Joensuun korkeakoulussa ja yliopistossa, sittemmin Itä-Suomen yliopistossa 1980-luvun alusta lähtien. Kuopion hiippakunnan piispana hän toimi 1996 – 2012.

Piispa Riekkinen on vahvalla panoksellaan tukenut teologisen tiedekunnan perustamista Joensuuhun ja teologisen koulutuksen säilymistä elinvoimaisena. Kuopion hiippakunnasta tuli hänen piispakaudellaan Joensuun teologisen tiedekunnan tärkein yhteistyökumppani.

Lisätietoja: professori Hannu Mustakallio (hannu.mustakallio (at) uef.fi, puh. 0294 452 401)