| Pekka Rautio

Professorit Jaana Hallamaa ja Petri Luomanen valittu teologisesta tiedekunnasta HY:n Opettajien akatemian perustajajäseniksi

Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja Uuden testamentin sekä varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori Petri Luomanen on valittu teologisesta tiedekunnasta Helsingin yliopiston Opettajien akatemian perustajajäsenten joukkoon.

Opettajien akatemiaan valittiin 30 perustajajäsentä yhteensä 132 ansioituneen hakijan ryhmästä. Valitut opettajat edustavat yliopiston opetuskuntaa laajasti ja monipuolisesti. Yhteistä kaikille valituille opettajille on innostus opetuksen ja oppimisen kehittämiseen sekä hyvien käytäntöjen edistämiseen yliopistoyhteisössä. Yhteisten vahvuuksien lisäksi valituista opettajista nousee esiin myös erilaisia vahvuusalueita ja erilaista ”hyvää opettajuutta”. Osa opettajista on panostanut erityisesti luento-opetuksen kehittämiseen, osa vastaavasti pienten ryhmien innovatiivisiin opetusmuotoihin tai esimerkiksi oman alan verkko- ja oppimateriaalin tuottamiseen.

Lisätietoja opettajien akatemiasta ja lista valituista jäsenistä

MIKÄ OPETTAJIEN AKATEMIA?

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on verkosto opettajille, jotka ovat monin eri tavoin panostaneet ja käyttäneet aikaansa opetuksen kehittämiseen. Opettajien akatemia on myös yliopistoyhteisön tunnustus opettajien osaamisesta opetuksessa. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on merkittävä osoitus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa.

Teksti: Pekka Rautio 5.2.2013