| Pekka Rautio

Eksegetiikan valtakunnallinen pro gradu -palkinto Katja Kujanpäälle

Eksegetiikan valtakunnallinen pro gradu -tutkielmapalkinto myönnettiin tänä vuonna eksegeettisen päivän yhteydessä 7.2.2013 Vanhan testamentin eksegetiikkaa pääaineenaan Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa opiskelevalle Katja Kujanpäälle.

Kujanpään tutkielman “Ja Jesaja sanoo rohkeasti”. Kirjoitusten lainaukset Paavalin argumentaatiossa Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeissa 5–21. aiheena on kappale Roomalaiskirjeen 10. lukua. Kyseessä on katkelma, jossa Paavali lainaa kirjoituksia tiheämmin kuin missään muualla kirjeissään.

Pro gradussaan Kujanpää on selvittänyt, miten Paavali käyttää kirjoituksia osana omaa argumentaatiotaan, minkälaista tekstimuotoa hän lainaa ja kuinka täsmällisesti. Samalla tutkielmassa kuvaillaan Paavalin käyttämien lainausten tehtäviä ja pohditaan Paavalin lainausten vaikutuksia pyhiä kirjoituksia tuntevaan tai tuntemattomaan lukijaan.

Tutkielma paljastaa, että Paavalin käyttämä teksti on useimmiten Septuagintan mukaista, mutta joissakin lainauksissa heijastuu heprean mukaan korjattu teksti. Molemmissa tapauksissa Paavali on itse jossain määrin muunnellut lainaamaansa tekstiä.

Kujanpäälle graduprosessi merkitsi taistelua aiheen rajaamishaasteita ja aikataulutakarajoja vastaan. Lopputulos oli kuitenkin enemmän kuin palkitseva:
− Opin prosessin aikana tavattoman paljon tutkimuksen tekemisestä, argumentoinnista ja kirjoittamisesta, hän kertoo.

Palkinnon myöntämisperusteluissa Suomen Eksegeettinen Seura painottaa tutkielman hallittua, ehjää ja taitavasti rajattua kokonaisuutta. Lisäksi Kujanpään esittämien tulosten todettiin olevan hyvin perusteltuja ja vievän tutkimusta helposti seurattavan sekä selkeän argumentaation turvin ansiokkaasti eteenpäin.

Työn ohjaajana on toiminut Vanhan testamentin sekä Lähi-idän kulttuurin ja kirjallisuuden professori Anneli Aejmelaeus.

Esityksiä pro gradu -tutkielmapalkinnon saajiksi tekivät ne Suomen teologisten tiedekuntien opettajat, joiden ohjaamat teologian maisteriksi opiskelevat tai valmistuneet opiskelijat saivat arvosanan tutkielmastaan vuoden 2012 aikana.  Palkinnon tarkoituksena on toimia teologian opiskelijoille kannustimena eksegeettiseen työskentelyyn. Palkinto myönnettiin nyt vuonna toista kertaa.

Lisätietoja:

Suomen Eksegeettinen Seura
Palkitun pro gradu -tutkielman “Ja Jesaja sanoo rohkeasti”. Kirjoitusten lainaukset Paavalin argumentaatiossa Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeissa 5–21. tiivistelmä

Teksti: Pekka Rautio
15.2.2013