| Pekka Rautio

Kirkkososiologian Vaalit ja valta kirkossa -graduseminaarissa otettiin käyttöön uudenlainen tapa jakaa tietoa

Kirkkososiologian professori Eila Helanderin ohjaaman Vaalit ja valta kirkossa -graduseminaarin opiskelijat ovat toteuttaneet lyhyistä tekstikokonaisuuksista koostetun mikrokirjan ensimmäistä kertaa teologisessa tiedekunnassa.

Mikrokirjan kuudessa artikkelissa käsitellään vuoden 2010 seurakuntavaaleja ja arkkipiispan vaalia sekä vuoden 2011 eduskuntavaaleja eri tutkimustulosten kautta.

Sisältönsä puolesta mikrokirja käsittelee medioitumisen vaikutusta kirkollisiin vaaleihin ja valtaan, kun taas muodoltaan kirja ilmentää hyvin tieteellisten tutkimustulosten uusia esitystapoja monimedioituvassa yhteiskunnassa.

Idea mikrokirjan laatimisesta tuli seminaariassistentti, TM Meri-Anna Hintsalalta:
­− Ajatus mikrokirjasta lähti siitä, että halusimme nostaa esiin gradututkielmissa todettuja loistavia löytöjä. Vaalit ja valta kirkossa on tärkeä ja ajankohtainen teema myös laajemmassa keskustelussa. Lisäksi graduissa tutkittua tietoa hyödynnetään mielestäni liian vähän ja se jää usein kirjastojen kätköihin. Mikrokirja pyrkii tuomaan uutta tietoa ihmisten saataville uudessa helposti lähestyttävässä muodossa, Hintsala kertoo.

Opiskelijoiden kanssa yhteisöllisesti toteutettu mikrokirja oli tekijöilleen yhteinen oppimisprosessi, jossa suuntauduttiin tutkitun tiedon laajempaan jakamiseen ja hyödyntämiseen erityisesti nykyaikaisissa teknisissä laitteissa vastaanotettavana.

− Formaatiltaan ytimekäs ja selkeä mikrokirja tuokin tieteellisen tiedon uusimpien lukulaitteiden ja mobiilikäytön piiriin toimien samalla nykyaikaisena oppimisen välineenä, Hintsala kiteyttää.

Vaalit ja valta kirkossa -aiheisen mikrokirjan kirjoittajina ovat toimineet:

· Anna Juntunen (Seurakuntavaalien 2010 mainoskampanjan välittämä kuva nuoresta seurakuntalaisesta)

· Aku Sonninen (Seurakuntavaalien vaalikone: Enemmistä parisuhderukouksen tai rekisteröidyn parisuhteen siunauksen kannalla)

· Marjo Myyryläinen (Arkkipiispaehdokkaat nuorten chatissa)

· Jukka Moilanen (Riparilta luottamushenkilöksi)

· Anna-Maria Timonen (Tulkaa kaikki -liikkeen luottamushenkilöiden kokemukset yhdenvertaisuudesta seurakunnan päätöksenteossa)

· Kristiina Kokko (Kansanedustajiksi ehdolla olleiden pappien näkemykset sukupuolineutraalista avioliitosta keskimäärin melko kielteisiä)

Mikrokirjan taitosta on vastannut TT Arto Kuorikoski.

Mikrokirja on luettavissa Teologia.fi-sivuston opinnäyte-osiossa.

Lisätietoja:

Meri-Anna Hintsala, seminaariassistentti, puh. 050 910 4453, s-posti: meri-anna.hintsala (at) evl.fi

Eila Helander, kirkkososiologian professori, puh. 09 191 23858, s-posti: eila.helander at helsinki.fi

22.1.2013