| Pekka Rautio

Teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan verkkosivut julkaistiin 20.12.2012

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uudet sosiaalietiikan verkkosivut julkaistiin 20.12.2012.

Sosiaalietiikan oppiainetta esitellään sivustolla neljän osin limittäisen tutkimuskaistan kautta. Yhdellä kaistalla muotoillaan etiikan käsitevälineitä, toisella tutkitaan uskontoa ja etiikkaa, kolmannella kaistalla painottuu sosiaalietiikan historia. Neljännellä kaistalla keskitytään hyvinvoinnin sekä bio- ja lääketieteiden eettisiin kysymyksiin.

Vaikka sosiaalietiikassa keskitytään yhteiskunnan epäkohtiin, professori Jaana Hallamaa uskoo sosiaalietiikan vaikutusmahdollisuuksiin.
– Yhteiskuntaa voi muuttaa. Ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä. Asioita voidaan parantaa. Se että on epäkohtia, ei kumoa tätä, Hallamaa listaa.

Sivuston tavoitteena on kirkastaa oppiaineen profiilia ja koota alan joukkoja yhteen sekä saada sosiaalietiikka entistä paremmin kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

Sosiaalietiikan sivustoa ovat olleet toteuttamassa tohtorikoulutettava TM, sosionomi(-diakoni) AMK Mari Stenlund ja toimittaja, TM Taina Pelkonen, joka toimii myös sosiaalietiikan verkkosivujen vastuuhenkilönä.

Sosiaalietiikan verkkosivut ovat luettavissa osoitteessa: http://www.helsinki.fi/teol/pro/soseth/index.html

20.12.2012