| Pekka Rautio

HY:n teologisen tiedekunnan tutkijayhteisöt esittelyssä – Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication (RELDIAL)

Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainväliseen arviointiin osallistui teologisesta tiedekunnasta seitsemän eri tutkijayhteisöä. Arviointi toteutettiin aikavälillä 2010-2012. Arvioinnin kohteina olleiden tutkijayhteisöjen osalta tulokset olivat erittäin hyvät. Tutkijayhteisöt edustavat kokonaisuudessaan kattavasti tiedekunnan tämänhetkisen tutkimuksen painoaloja.

Neljäntenä esittelyvuorossa on dogmatiikan professori TT Miikka Ruokasen johtama tutkimusryhmä: Inter-Religious Dialogue Promoting Cross-Cultural Communication (RELDIAL).

Avainsanat:

  • uskontojen välinen vuoropuhelu

  • erilaisuuden kunnioittaminen

  • erilaisten uskonnollisten vakaumusten ymmärtäminen

  • monikulttuurinen ja moniuskontoinen yhteiskunta

  • eri uskontojen edustajien väliset kohtaamiset

  • Mitä uskonto merkitsee eri lailla uskoville?

  • Mitä on uskonto?

Religion and Society -tutkijayhteisö TUHAT-tietokannassa

Lisätietoja systemaattisen teologian ja uskontotieteen tutkimusprojekteista

Teologisen tiedekunnan tutkimusryhmien arvioinnin tulokset (8.5.2012) »»

 

Videoiden tekninen toteutus: Kuvio tutkimusarkisto, Teologinen tiedekunta

Kuvaajat: Salla Saastamoinen, Ville Vuorinen ja Pirkka Arpo
Leikkaus: Salla Saastamoinen
Videoiden käsikirjoitus: Pekka Rautio

20.12.2012