| Pekka Rautio

Mikä on maailman parhaaksi? – uusi opinnäyteartikkeli julkaistu

Tietoisuus ihmisen vaikutuksista luontoon ja keskustelu ympäristöongelmista lisääntyvät koko ajan. Samaa tahtia kiihtyy myös keskustelu ympäristöongelmien ratkaisuista. Joidenkin mielestä on tärkeää edistää kasvissyöntiä ja laajentaa eläinten oikeuksia. Toiset puolustavat liikenteen vähentämistä tai päästökauppaa. Monet pitävät uusiutuvien polttoaineiden suosimista ja kestävään kehitykseen pyrkimistä tärkeänä. Kaikilla näillä on kuitenkin myös vastustajansa. Argumentit ja vastaväitteet vaihtelevat, mutta luultavasti ainakin suurin osa keskustelijoista ilmoittaa puolustavansa suurempaa hyvää. He sanovat toimivansa maailman parhaaksi.

– Mutta kenen puolesta toimitaan, kun toimitaan maailman parhaaksi? Entä mikä silloin on arvokasta, kysyy TK Jukka Välimäki, jonka systemaattisen teologian alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Kaiken elävän arvo ja tulevaisuus. Robin Attfieldin biosentrinen konsekventialismi ja hänen perustelunsa sen valitsemiseksi” hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa marraskuussa 2011.

Lue opinnäyteartikkeli kokonaisuudessaan täältä »»