| Pekka Rautio

Uskonnolla suuri merkitys maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa

Uskonto auttaa luomaan yhteyksiä maahanmuuttajiin, toteaa Helsingin yliopistossa 10.8. teologian tohtoriksi väitellyt Katri Kyllönen.

Kyllösen tutkimuksessa kysytään, millainen rooli uskonnolla on maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa. Aihetta lähestytään tarkastelemalla, millaisia konflikteja maahanmuuttajat Suomessa kohtaavat, ketkä toimijat maahanmuuttajien kohtaamia konflikteja ratkaisevat ja millä tavoin näin tehdään. Aiemmin tutkimatonta aihepiiriä käsittelevä väitöskirja perustuu kolmeenkymmeneen eri puolella Suomea tehtyyn teemahaastatteluun. Pääaineistona tutkimuksessa ovat kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden haastattelut.

− Tutkimuksessa käy ilmi, että sovittelijoiden lisäksi myös maahanmuuttajille ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöille sovittelu on luonnollinen tapa ratkaista konflikteja. Eroja eri toimijoiden välille syntyy siinä, millaisia konflikteja he sovittelevat ja millaisena he näkevät kulttuurin ja uskonnon roolin konfliktinsovittelussa, Kyllönen kertoo.

Väitöskirja osoittaa, että niin kristityillä kuin muslimimaahanmuuttajilla on hyvin korkeita odotuksia uskonnon sekä kirkon roolille konfliktien sovittelussa.
− Uskonto ylipäätään auttaa luomaan yhteyksiä maahanmuuttajiin, vaikka kyseessä olisi eri uskonto, Kyllönen tiivistää.

− Lisäksi on tärkeää käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua myös maahanmuuttoon liittyvistä arkaluontoisina pidetyistä asioista, kuten konflikteista, niin että keskusteluun osallistuvat kaikki, joita asia koskettaa. Tällä tavoin asioihin voidaan vaikuttaa ennen kuin ne esimerkiksi muodostavat uhkaa yhteiskuntarauhalle, Kyllönen jatkaa.

Katri Kyllösen uskontotieteen oppiaineeseen lukeutuva väitöskirja Uskonnon rooli maahanmuuttajien konfliktien sovittelussa. Sovittelijoiden, maahanmuuttajien ja kirkon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulma (The Role of Religion in the Mediation of Immigrants’ Conflicts. Mediators’, Immigrants’, and the Church’s Immigrant Workers’ Perspectives) on luettavissa kokonaisuudessaan E-thesis -palvelussa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/34870