| Pekka Rautio

Vaeltaisiko Paavali pakanoiden kanssa Jerusalemiin? Varhaisjuutalaista raamatuntulkintaa.

Uusi graduartikkeli on julkaistu opinnäyte-osiossa: Vaeltaisiko Paavali pakanoiden kanssa Jerusalemiin? Varhaisjuutalaista raamatuntulkintaa.

Artikkelin kirjoittaja Jarkko Vikman on teologian maisteri, jonka eksegetiikan alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Kaikki pääsevät Siioniin? Raamatuntulkinta teksteissä Sib. or. 3:710–723 ja 1. Hen. 90:30–36” hyväksyttiin Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa joulukuussa 2011. Tutkielma on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120020/urn_nbn_fi_uef-20120020.pdf.

Vikmanin opinnäytetyö palkittiin aiemmin tänä vuonna Suomen Eksegeettisen Seuran toimesta valtakunnallisella pro gradu -tutkielmapalkinnolla:
https://teologia.fi/ajankohtaista/1-uutisia/755-eksegetiikan-valtakunnallinen-pro-gradu-palkinto-jaettu