| Pekka Rautio

Aids on Kristuksen kipua ja synnin seurausta?

TM Paupa Tuomasen graduartikkeli on julkaistu opinnäyte-osiossa: Aids on Kristuksen kipua ja synnin seurausta.

Tuomasen uskontotieteen alaan kuuluva pro gradu -tutkielma ”Synnin seuraus vai Kristuksen kipu. Lähetystyöntekijöiden käsityksiä aids-ilmiöstä Tansaniassa” hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa toukokuussa 2011.