| Pekka Rautio

Uusi graduartikkeli opinnäyte-osiossa

Opinnäytteissä luettavana Silja Hyvärisen artikkeli: ”He himoitsevat peltoja ja ryöstävät talot” – Juudan sosiaalihistorian tarkastelua 600- ja 400-luvuilla eKr. Artikkelissa tarkastellaan Juudan sosiaalihistoriaa 600- ja 400 luvuilla eKr. peilaamalla syntynyttä konstruktiota Miikan kirjan tekstien sosiaalikritiikkiin. Hyvärisen aihetta käsitellyt Vanhan testamentin eksegetiikan alaan kuuluva Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa syyskuussa 2011.