| Katri Antin

Uskonnonfilosofiaa suomalaisille

johdatususkonnonfilosofiaan

johdatususkonnonfilosofiaanUskonnonfilosofia elää nousukauttaan. Olli-Pekka Vainio ja Aku Visala haluavat johdattaa suomenkieliset lukijat niihin uskonnonfilosofisiin kysymyksiin, joista keskustellaan tällä hetkellä maailmalla. Heidän vastajulkaistu teoksensa Johdatus uskonnonfilosofiaan käsittelee yhtä aikaa sekä klassisia että ajankohtaisia teemoja.

Suomessakin on keskusteltu viime vuosina aktiivisesti uskosta, ateismista ja tieteellisyydestä. Näistä teemoista kiinnostuneiden kannattaa lukea muun muassa luvut, jotka käsittelevät järjen ja uskon suhdetta (luku neljä) ja tiedettä, Jumalaa ja todellisuutta (luku kahdeksan). Mitä muita vaihtoehtoja on kuin uskon ja tiedon tai uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu? Uskonnonfilosofia voi antaa välineitä asialliseen ja perusteltuun mielipiteenvaihtoon.

Olli-Pekka Vainio & Aku Visala: Johdatus uskonnonfilosofiaan. Helsinki: Kirjapaja 2011. s. 287.