| Katri Antin

Teologia kuuluu tiedeyliopistoon

Aamulehdessä julkaistiin maanantaina 20.11.2011 professori Markku Myllykankaan ja emeritus professori Esko Länsimiehen puheenvuoro: Teologian opetus ei kuulu yhteiskunnan ylläpitämiin tiedeyliopistoihin. Myllykankaan ja Länsimiehen mukaan uskonto ja uskonnollisuus johtavat tieteen rappioon.

Helsingin yliopiston varadekaanit ja professorit Ismo Dunderberg ja Risto Saarinen kertovat keskiviikon Aamulehdessä suomalaisen yliopisteologian sisällöstä ja korkeasta tasosta. Uskontoja pitää tutkia. Dunderberg ja Saarinen korostavat, ettei tutkimuksen kannalta ole merkitystä, pidetäänkö uskonnollisia tapoja ja uskomuksia järjettöminä vai järkevinä. Lisäksi professori Tapio Puolimatka tuo vastineessaan esille historiallisen näkökulman, kuinka teologialla on ollut merkittävä rooli länsimaisen tieteen kehityksessä.

Varadekaani Ismo Dunderberg ja Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi keskustelavat Radio Suomessa pappien koulutuksesta. Keskusteluun osallistuvat myös Markku Myllykangas ja TT Timo Laato. Keskutelun voi kuunnella Yle Areenasta.

Myllykangas ja Länsimies kirjoittivat jo vuonna 2010 hyvin samantyyppisen mielipidekirjoituksen Acatiimi-lehteen. Tuolloin mielipidekirjoitukseen vastasivat useat suomalaiset tutkijat ja opettajat.

Lue lisää teologian tutkimuksesta ja opetuksesta teologia.fi-palvelun teemasta ”Teologia – uskonnon asiantuntija”, joka on julkaistu vuoden 2011 alussa.