| Katri Antin

Reformaatio vaikutti naisiin – ja naiset reformaatioon

reformaationaisia

reformaationaisiaKirsi Stjerna kuvaa teoksen Reformaation naisia johdannossa, kuinka hänen opiskellessaan teologiaa 1980-luvulla naisten roolia reformaatiossa ei käsitelty lainkaan. Stjernaa kuitenkin kiinnosti, mitä naiset ajattelivat reformaatiosta, millainen rooli heillä oli tapahtumissa ja miten reformaatio vaikutti naisten elämään. Parin vuosikymmenen jälkeen Stjerna on itse kirjoittanut aiheesta kirjan suomenkielisille lukijoille.

Stjernan tavoitteena on tehdä tutkimusta niin, että naisten sanat ja kokemus hyväksytään tärkeänä osana teologista keskustelua ja historian tulkintaa. Koska naisilla ei ollut 500 vuotta sitten samanlaisia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia kuin miehillä, täytyy naisten kirjoittamien ja naisista kertovia lähteiden löytämiseksi nähdä vaivaa. Viime vuosina onkin löydetty valtavasti uusia naisten kirjoittamia tekstejä reformaation ajalta.

Stjerna keskittyy teoksessaan kymmenen naisen elämään. Joukkoon kuuluu niin entisiä nunnia, pappien vaimoja, oppineita ja ylhäisiä naisia, jotka edistivät ja puolustivat uutta protestanttista uskoa. Uuden uskon leviäminen aiheutti kuohuntaa niin yhteiskunnallisessa kuin naisten henkilökohtaisessa elämässä. Stjerna haluaa tarjota realistisen kuvan naisen elämästä ja mahdollisuuksista 1500-luvun Euroopassa. Teoksen alussa Stjerna luokin katsauksen naisten yhteiskunnalliseen ja uskonnolliseen asemaan ja muutoksiin, joita reformaatio niihin toi.

Reformaation myötä evankeliset naiset menettivät mahdollisuuden aikaisemmin hyväksyttyihin uskonnollisiin rooleihin profeettoina, näkyjen näkijöinä ja nunnina, koska yksityistä uskonnollista kokemusta tai luostarielämää ei arvostettu uudessa protestanttisessa uskossa. Stjerna kuvaa ennen varsinaisia naisten elämäkertoja esimerkiksi radikaalin reformaation kannattajaa Ursula Jostia, joka toimi naisprofeettana. Hän sai tukea toiselta rohkealta naiselta, Margaretha Prüssiltä, joka julkaisi Ursulan profetioita. Moni radikaalin reformaation kannattaja, niin mies kuin nainenkin, koki vainoa ja kuoli marttyyrikuoleman.

Stjerna kuvaa myös nunnien erilaista suhtautumista reformaation. Historian lähteet paljastavat nunnien ajatuksia reformaation teologiasta sekä luostareiden roolista. Eräät eripuraiset naiset päätyivät jopa nyrkkitappeluun. Nunnat menettivät yhteisön hyväksymän uskonnollisen roolinsa ja mahdollisuuden matriarkaaliseen yhteisöön sekä opiskeluun.

Yhteiskuntaan syntyi kuitenkin uusi rooli naisille, kun pappien selibaatista luovuttiin. Papin vaimona nainen saattoi vaikuttaa evankelisen uskon juurtumiseen yhteiskunnassa. Erityisesti reformaattoreiden vaimoilla, kuten Lutherin vaimolla Katharina von Boralla, oli näkyvä rooli. Kymmenen naisen tarina alkaakin oikeutetusti Herra Tohtori Katharina von Boran tarinalla.

Kirsi Stjerna: Reformaation naisia. Helsinki: Kirjapaja 2011. 405 s.