| Katri Antin

Yleisöluento ”Dream of Europe without Muslims” 7.11.

Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaine ja Suomen akatemian tutkimusprojekti Ylikansallisen islamin hallinta järjestävät yleisöluennon ma 7.11.2011 klo 16-18, Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Unioninkatu 34, auditoriossa XIV. Yleisöluennon aiheena on ”Dream of Europe without Muslims”.

Vieraileva tutkija AbdoolKarim Vakil (UK) luennoi islamofobiasta ja tekee katsauksen keskusteluun, jota Britanniassa käydään monikulttuurisuuden epäonnistumisesta. Vakil toimii lehtorina King’s Collegessa Lontoossa. Hänen tutkimuksensa käsittelee islamia ja muslimeja Mosambikissa ja Portugalissa. Akateemisen työnsä ohella Vakil toimii Portugalin muslimiyhteisön neuvonantajana ja on Research and  Documentation Committee of the Muslim Council of Britainin puheenjohtaja. Luennolle on vapaa pääsy.

Islamista keskustellaan kiivaasti myös Suomessa. Aiheesta voi lukea lisää juuri ilmestyneestä kirjasta Mitä muslimit tarkoittavat – keskusteluja islamilaisista virtauksista Suomessa ja Euroopassa (Savukeidas, 2011). Tässä Tuomas Martikaisen ja Tuula Sakaranahon toimittamassa artikkelikokoelmassa tarkastellaan islamin pitkää eurooppalaista historiaa, nykypäivää Suomessa ja Euroopassa sekä islamiin liitettyjä myyttejä, joita paikallistamalla voi tarkistaa myös omia käsityksiään islamista.

Islamia koskevan tutkimuksen määrä kasvaa nopeasti, mutta yleensä siinä tarkastellaan islamin kontrolloimiseen ja mukauttamiseen liittyviä prosesseja erillään toisistaan. Jotta
voisimme ymmärtää, miten länsimaiden kansainväliset tai kansalliset elimet yrittävät vastata ylikansallisen islamin asettamiin haasteisiin, on välttämätöntä tarkastella näitä prosesseja rinnakkain. Poliittisilla toimenpiteillä, jotka ovat syntyneet näiden kahden melko vastakkaisen pyrkimyksen tuloksena, on selvä vaikutus maahanmuuttajiin ja heidän yhteisöihinsä, kun he pyrkivät asettumaan aloilleen uusiin asuinmaihinsa.

Professori Tuula Sakaranahon johtama Suomen akatemian tutkimusprojekti Ylikansallisen islamin hallinta selvittää muslimien maahanmuuttoa länsimaihin ja haasteita, joita islam asettaa Suomessa, Irlannissa ja Kanadassa.  Projektissa tarkastellaan toimintatapoja, joilla uskonnon asettamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan. Kysymys, miten ylikansalliset suhteet muokkaavat uskonnollisten yhteisöjen rakentumista ja vähemmistöpoliittisen toiminnan muotoja, on keskeinen.  Islamin kontrolloimisen ja mukauttamisen prosessien käsitteellistämisessä projekti hyödyntää hallinnan (governance) teorioita. Niiden avulla rakennetaan tuoreita näkökulmia ylikansallisen islamin ja muslimien maahanmuuttoa koskevaan tutkimukseen. Naiset ovat usein sekä valtiollisen että miesten johtamien muslimiyhteisöjen hallinnan kohteena ja sukupuoli huomioidaan myös tutkimuksessa. Projektissa toimivat pitkän linjan tutkijat Tuomas Martikainen ja Marja Tiilikainen, jotka ovat käsitelleet tutkimuksissaan muun muassa muslimien maahanmuuttoa Suomeen.

Lisätietoja: professori Tuula Sakaranaho,
tuula.sakaranaho@helsinki.fi.

Haastattelupyynnöt ja toimittajakappaleet: projektisihteeri Nina Maskulin, nina.maskulin@helsinki.fi, p. 050 584 6540