| Pekka Lindqvist

Esittelyssä julkaisusarja Tätä on kristinusko

tataonkristinusko

tataonkristinuskoTätä on kristinusko on valmistuttuaan kaikkiaan 21 niteestä koostuva ”kirjasarja kristinuskon alkutaipaleesta tutkimuksen valossa”. Jokainen sarjan kirjoista keskittyy yhteen kristinuskon keskeiseen teemaan tai kysymykseen ja selvittelee, mitä asiasta voidaan sanoa akateemisen raamatuntutkimuksen valossa. Kirjoittajat ovat yliopistoeksegeettejä, kaikki alalta väitelleitä tohtoreita. Sarjan julkaisee Perussanoma.

Paljon on kiinnitetty huomiota siihen, että eksegetiikan näkökulmaan tottumatonkin rohkenee tarttua kirjoihin. Sarjan kantavia ajatuksia ovat konstruktiivisuus ja lukijaystävällisyys yhdistettynä akateemisiin, tieteellisiin lähtökohtiin. Kun kukin kirja heijastelee paljolti myös kirjoittajaansa, nämä pyrinnöt toteutuvat varioiden. Jokin kirja ui syvemmällä tieteen lähtökohdissa ja tutkimustietoudessa, toinen taas on erityisen helposti lähestyttävä ja avautuu asioista vain alkeet tietävillekin.

Kirjasarjan toimittaa dosentti Tom Holmén Åbo Akademista. Hän on tullut tunnetuksi erityisesti Jeesus-tutkijana. Holménin ja kanadalaisen S.E. Porterin toimittamana on juuri ilmestynyt massiivinen neljä osaa ja melkeinpä 4000 sivua käsittävä Jeesus-tutkimuksen käsikirja (Handbook for the Study of the Historical Jesus, 2011). Tätä on kristinusko -sarjassa Jeesusta käsittelee yksi nide (#11). Holmén itse on kuitenkin kirjoittanut kirjan Vanhan testamentin apokryfeistä (#6).

Kirjat ilmestyvät kolme kerrallaan kahdesti vuodessa. Sarja siis kasvaa yhteensä kuudella niteellä vuodessa. Sarja onkin tätä esittelyä kirjoitettaessa alkusyksyllä 2011 ylittänyt puolivälin eli jo 12 kirjaa on ilmestynyt. Kukin tripletti muodostaa jonkinasteisen temaattisen kokonaisuuden, jossa voidaan nähdä jatkumo mutta jokainen kirja toimii myös yhtä hyvin itsenäisenä lukukappaleena. Temaattisuutta sopii hyvin kuvastamaan esimerkiksi sarjan vuonna 2009 avannut kolmen kirjan sarja Synti (Pekka Lindqvist), Anteeksianto (Ville Auvinen) ja Kristillinen elämä (Lauri Thurén). Tällä hetkellä tuorein tripletti puolestaan on teologisten sisältökysymysten sijasta selkeästi historialliseen näkökulmaan keskittyvä Juutalaisuus, Jeesus ja Varhaiset kristityt.

Kaikki kirjat sopivat erinomaisesti teologeille ja muille aiheista kiinnostuneille seurakuntien työntekijöille tai maallikoille, kouluissa yläasteille ja lukioihin sekä yleisiksi tietokirjoiksi sekä hieman vaihdellen yliopisto-opintojen starttivaiheisiin.

Kirjoittaja TT Pekka Lindqvist toimii yliopistonopettajana Åbo Akademissa.