| Katri Antin

Porsas kristillisenä symbolina

kristillisetsymbolit

kristillisetsymbolitLiisa Väisänen: Kristilliset symbolit. Ikkuna Pyhään. Helsinki: Kirjapaja 2011. s. 207.

Kuvataiteen hyödyntäminen opetuksessa on hedelmällistä mutta se vaatii opettajalta taiteen tuntemusta. Yksinkertaiseltakin näyttävät asetelmat sisältävät symboliikkaa, jonka ymmärtäminen vasta avaa sitä, mitä taiteilija halusi teoksellaan kertoa.

Filosofian tohtori Liisa Väisäsen tuore kirja Kristilliset symbolit kuvaa eri symboleiden merkityksiä kristinuskossa. Toiset symboleista ovat lähtökohtaisia kristillisiä, kuten Kristus-monogrammi, mutta myös monilla tavallisilla symboleilla, kuten ruusulla tai leijonalla, on oma kristillinen merkityksensä.

Teos on jaettu osiin niin, että sekä yksittäiset symbolit että eri aikakausien erityispiirteet kuvataan erikseen. Kirjassa esiteltyjä taideteoksia voi hyödyntää suoraan opetuksessa, sillä niiden sisältö käydään tarkasti läpi. Kirjassa käydään läpi useita kristillisiä henkilöitä ja heihin viittaavia symboleita.

Teoksessa esitellään useita Neitsyt Marian kuvia, patsaita ja häneen viittaavia symboleja. Tavat, joilla Neitsyt Mariaa kuvataan, monipuolistuivat 1800–1900 -luvuilla, jolloin ihmiset kokivat kymmeniä Neitsyt Marian ilmestyksiä. Samalla Neitsyt Marian arvostus läntisessä kristikunnassa kasvoi.

Harmillisesti monet kirjassa esitellyt maalaukset näyttävät edustavan hyvin samaa aikakautta ja tyyliä. Olisi perustellumpaa esitellä 1900-luvun symbolien käyttöä niin, että myös siinä luvussa esitellyt taideteokset olisivat tältä aikakaudelta. Lisäksi kuvataidetta tuntematon haluaisi tietää taiteilijan ja teoksen nimen lisäksi myös teoksen maalausvuoden. Tästä huolimatta teos auttaa hyvään alkuun kristillisen symboliikan tuntemisessa.

Niin, ja porsas symboloi sekä kuolemansyntiä ylensyöntiä että pyhää Antonius Apottia.