| Katri Antin

Avioliiton teologia

avioliitonteologia

Antti Yli-Opas: Avioliiton teologia Englannin kirkossa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuosina 1963–2006. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 112. Tampere, 2010. s. 382.

avioliitonteologiaYhteiskunnallinen keskustelu avioliitosta, parisuhteesta ja seksuaalisuudesta on ollut Suomessa viime vuosina vilkasta mutta Suomessa ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliiton teologia on epäselvää ja huonosti tunnettua. Tästä lähtökohdasta motivoituneena Antti Yli-Opas on tutkinut väitöskirjassaan avioliiton teologiaa.

Ekumeniikan alan väitöskirjassa Yli-Opas tutkii ja vertailee Englannin kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetusta avioliitosta. Tutkittava ajanjakso on vuosien 1963–2006 välinen aika. 1960-luvulta alkoi yhteiskunnallinen muutos, joka johti avioliiton aseman ja lainsäädännön muutoksiin. Myös luterilainen että anglikaanin kirkko julkaisivat yhteiskunnallisten muutosten myötä 1960-luvulla kannanottonsa avioliitosta, seksuaalisuudesta ja perheestä.

Luterilainen avioliiton teologia saatetaan tuntea huonosti myös siksi, että Yli-Oppaan mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole sanoittanut vihkikaavoissa aktiivisesti omaa käsitystään rakkaudesta ja kirkollisen vihkimisen teologiasta. Sen sijaan Englannin kirkon vihkikaavan pysyvät osat on teologisesti hyvin laadittuja ja anglikaanisessa teologiassa avioliittoon liitetään ylipäänsä enemmän teologisia perusteluja kuin Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Englannin ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliiton teologian vertaileminen on mielenkiintoista siksikin, että molemmat kirkot kuuluvat Porvoon sopimuksen piiriin. Sopimuksen myötä kirkkojen papit voivat vihkiä avioon molempien kirkkojen jäseniä.

Väitöskirjaa voi lukea myös sähköisenä e-thesis-palvelussa.