| Katri Antin

Teologiska fakultetens doktorandkonferens

Teologiska fakultetens doktorandkonferens
Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi ordnar en fakultetsgemensam konferens för alla sina doktorander den 1-2 september i Åbo. Som huvudföreläsare fungerar utländska – för det mesta nordiska – experter som representerar olika teologiska ämnen. I plenarföredragen och diskussioner utgående från dessa betraktas teologin framför allt ur tre synvinklar: Teologi och historisk vetenskap, Teologi och samtidsvetenskap samt Teologi mellan kyrka och akademi.
Även gäster från de finländska systerinstitutionerna välkomnas.
Deltagaravgiften som inkluderar mat och kaffeservering är 100 euro. Konferensspråket är i huvudsak svenska.

Kontakt: Pekka Lindqvist, pekka.lindqvist@abo.fi, 02-215 4565.

Teologisen tiedekunnan tohtorikoulutettavien konferenssi
Åbo Akademin teologinen tiedekunta järjestää tiedekunnan omille tohtorikoulutettavilleen suunnatun konferenssin Turussa 1.-2. syyskuuta. Pääesitelmöitsijöiksi on kutsuttu ulkomaalaisia – lähinnä pohjoismaisia – asiantuntijoita, jotka edustavat eri teologisia tieteenaloja. Plenaariluennoissa ja niihin liittyvissä keskusteluissa tarkastellaan teologiaa ennen kaikkea kolmesta näkökulmasta käsin: Teologia ja historiatiede, Teologia ja nykyajantutkimus sekä Teologia kirkon ja akatemian välissä. Myös vieraat suomalaisista sisarlaitoksista ovat tervetulleita.
Osallistumismaksu, joka kattaa ruoan ja kahvitarjoilut, on 100 euroa. Konferenssikieli on pääasiassa ruotsi.

Yhteydenotot: Pekka Lindqvist, pekka.lindqvist@abo.fi, 02-215 4565.