| Katri Antin

Millainen voisi olla maailmankansalaisen uskonto?

maailmankansalaisenuskonto

Juha Sihvola, Maailmankansalaisen uskonto. Helsinki: Otava. 2011. 399 s.

maailmankansalaisenuskontoVoiko ajatteleva ihminen uskoa Jumalaan? Tarvitseeko moraali uskontoa? Mikä on uskontojen rooli politiikassa?

Yleisen historian professori ja filosofian historian dosentti Juha Sihvola tarkastelee teoksessaan Maailmankansalaisen uskonto ajankohtaisia uskonnollisia ilmiöitä ja kysymyksiä. Vaikka kirja heijastelee myös Sihvolan omaa maailmankatsomusta, hän kirjoittaa teemoista analyyttisesti uskonnonfilosofiaa ja teologisen etiikan näkökulmia hyödyntäen. Teoksessa käydään vuoropuhelua teorian ja konkreettisten esimerkkien välillä.

Kirja koostuu neljästä laajasta teemasta. Teos alkaa sen teoreettisimmasta katsauksesta uskon ja järjen suhteeseen. Samalla Sihvola muodostaa kuvaa maailmankansalaisen uskonnosta ja keskustelee sekä uusateistien että fundamentalistien kanssa siitä, mitä uskonto ja usko ovat.

Sihvola kirjoittaa myös moraalista, suvaitsevaisuudesta ja uskontojen roolista poliittisissa konflikteissa ottaen kustakin teemasta useita esimerkkejä. Vaikka teoksen sisällysluettelo on hämmentävän pitkä, lähes neljä sivua, se helpottaa kirjan käyttämistä hakuteoksena. Kirjan pääluvut voi lukea erikseen, minkä lisäksi sisällysluettelon avulla kirjasta on helppo poimia lyhyempiäkin itseä kiinnostavia jaksoja.

Maailmankansalaisen uskonto on sujuvalukuinen teos ajankohtaisista aiheista, ja sen avulla tulee kerrattua kuin vahingossa uskonnonfilosofian perusteita.