| Katri Antin

Laaja hakuteos Turun hiippakunnan papistosta ja seurakunnista

Turun hiippakunnan papistosta ja seurakunnista vuosilta 1554 – 1721 on valmistunut laaja henkilö- ja kirkkohistoriallinen hakuteos, paimenmuisto. Käsikirjoituksena toista tuhatta sivua käsittävän paimenmuiston on laatinut dosentti Kyösti Väänänen. Hankkeen on toteuttanut Suomen kirkkohistoriallinen seura.

Turun hiippakunnan paimenmuisto ilmestyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskuksen toimittamana verkkojulkaisuna.

Kirkkohistoriallisen seuran vuosijuhlapäivänä 19.1. julkistettu lähdeteos käsittää vajaan 200 vuoden jakson. Se ulottuu vuodesta 1554, jolloin koko maan käsittävä Turun hiippakunta jaettiin Turun ja Viipurin hiippakuntiin, vuoteen 1721 eli suuren Pohjan sodan päättymiseen saakka.

Paimenmuisto jakautuu henkilö- ja seurakuntaosioon. Henkilömatrikkeli sisältää elämäkerta-, perhe- ja uratietoja kyseisenä aikana Turun hiippakunnan palveluksessa olleista papeista. Mysö joidenkin henkilöiden opinnoista ja kirjallisesta tuotannosta tarjotaan tietoja. Paimenmuistossa on tiedot yhteensä 2 720 papista.

Mukana olevia seurakuntia on 120, Ahvenanmaalta Tornion kirkkopitäjään saakka. Seurakuntamatrikkelissa on viranhaltijaluetteloiden lisäksi tietoja myös seurakunnan vaiheista ja kirkoista. Lisäksi paimenmuistoon sisältyy kuvaus Turun hiippakunnan hallinnosta sekä luettelot Turun hiippakunnan piispoista, tuomiorovasteista ja läänin- eli kontrahtirovasteista.

Paimenmuisto palvelee paitsi eri alojen akateemisia tutkijoita myös sukututkijoita sekä kaikkia henkilö- ja kirkkohistoriasta kiinnostuneita.

Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554 – 1721 on vapaasti käytettävissä verkossa osoitteessa http://www.finlit.fi/henkilohistoria/paimenmuisto. Käyttäjät, esimerkiksi sukututkijat, voivat myös lähettää muutos- ja lisäysehdotuksia SKS:n biografiakeskukseen. Hankkeen toteuttajat ovat asettaneet tavoitteekseen, että paimenmuisto julkaistaan palautevaiheen jälkeen vielä painettuna teoksena tai teossarjana.

Paimenmuistot edustavat Suomen vanhinta, 1600-luvulle ulottuvaa henkilöhistoriallista kirjallisuutta ja matrikkeliperinnettä. Sana paimenmuisto (ruots. herdaminne) viittaa nimenomaan historialliseen matrikkeliin. Pappis- tai teologimatrikkelilla sen sijaan tarkoitetaan virassa tai elossa olevien pappien (teologien) henkilötietoja sisältäviä hakuteoksia. Uusimman teologimatrikkeli julkaisi Suomen kirkon pappisliitto syksyllä 2010.

Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554 – 1721 on osa Kirkkohistoriallisen seuran vuonna 1955 aloittamaa paimenmuistohanketta, jonka tavoitteena oli vuoteen 1809 saakka ulottuvan hakuteoksen julkaiseminen läntisestä hiippakunnasta. Hankkeen ensimmäisessä, kesken jääneessä vaiheessa olivat tutkijoina professori Yrjö Blomstedt ja dosentti Eero Matinolli.

Lisätietoja:

dosentti Kyösti Väänänen p. 015 163 671

tutkija Ulpu Marjomaa p. 1201 131 289, ulpu.marjomaa(at)finlit.fi

dosentti Tuija Laine p. 050 346 8352, tuija.laine(at)helsinki.fi