| Katri Antin

Köyhien Raamattu

Raamattu

RaamattuMitä ajatella suomalaiseenkin katukuvaan ilmestyneistä kerjäläisistä? Miten verotus pitäisi järjestää? Mikä on ulkomaalaisen naisen asema Suomessa?

Muun muassa näihin ajankohtaisiin kysymyksiin löytyy ajatuksia Raamatun lehdiltä, sillä köyhyys ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ovat aiheita, jotka kulkevat läpi Raamatun. Tästä näkökulmasta teologian tohtorit ja evankelisluterilaisen kirkon pastorit Kari Latvus, Sakari Häkkinen ja Hanne von Weissenberg ovat kirjoittaneet kirjan Köyhien Raamattu (Kirjapaja).

Teos sisältää kymmeniä köyhyyteen ja vähäosaisuuteen liittyviä raamatuntekstejä ja niiden analyysit. Pohtiessaan tekstien merkitystä ja sisältöä niiden kirjoitusaikana, kirjoittajat hyödyntävät analyyseissään eksegeettistä tutkimusta. Sitoessaan raamatuntekstit nykyajan köyhien tilanteeseen, he kuitenkin astuvat eksegeettisen tutkimuksen ulkopuolelle ja tulkitsevat Raamattua nykykontekstissa.

Kirjoittajat tarkastelevat Raamatun tekstejä niin tutkimuksen, muinaisen asiayhteyden kuin nykykontekstinkin valossa. Sen sijaan, että kirjassa olisi samaistettu Raamatun tekstien aikainen ja nykyajan köyhyys, kirjoittajat käyvät vuoropuhelua eri näkemysten välillä. Köyhien Raamattu tarjoaa tietoa Raamatun köyhyysteksteistä mutta samalla se on puheenvuoro kirkon suhteesta köyhyyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen. Teos onkin tarkoitettu laajaan yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen käyttöön.