| Joona Salminen

Raamatullista elämää

images

Kuluvana vuonna on Kirjapajan kustantamana ilmestynyt mielenkiintoinen teos Arkielämä Raamatun aikaan. Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin. Kirjan tekijät Anni Pesonen ja Kirsi Valkama ovat eksegetiikan tutkijoita Helsingin yliopistossa.

imagesAntiikin ajan arkielämästä suomalaiset lukijat ovat voineet aiemmin lukea muun muassa Robert Flacelièren teoksesta Sellaista oli elämä antiikin kreikassa sekä Jérome Carcopinon Sellaista oli elämä keisarien Roomassa. Pesosen ja Valkaman teos keskittyy Raamatun tekstien syntyaikojen oloihin.

Kirja jakautuu metodologiaa esittelevään ja taustoittavaan lukuun, minkä jälkeen siirrytään käsittelemään Vanhaa ja Uutta testamenttia. Vanhan testamentin osalta kirjassa käsitellään erityisesti rautakauden pääelinkeinoa eli maanviljelyä sekä elämää pienissä kyläyhteisöissä. Uuden testamentin kohdalla paneudutaan erityisesti roomalaiseen kaupunkikulttuuriin ja siihen liittyviin ilmiöihin. Lopuksi tekijät tarjoavat hyödyllisen valikoiman aihepiirin kirjallisuutta.

Tutustuminen vaikkapa Raamatun ajan yhteiskuntaan, ravintoon, vaatetukseen, esinekulttuuriin ja perhe-elämään antaa hyödyllistä ja tarpeellisia tietoa Raamatusta kiinnostuneelle.